Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Lewy body demens

En annan demenssjukdom är Lewy body demens, som forskarna uppskattar drabbar ca 15 procent av de patienter som har Parkinsons sjukdom. Små sfäriska strukturer som innehåller protein kan bidra till att nervceller dör.

hero icon left
hero icon right

Vad är orsaken

Orsaken till denna sjukdom är Lewykroppar som är små proteinansamlingar och innehåller alfa-synuklein. Det är ett skadligt protein och kan finnas i nervsystmet, men också i hjärnbarket och hjärnstammen

Börjar med störd nattsömn

Flera år innan andra symtom visar sig lider personen av störd drömsömn där personen exempelvis fäktas och ropar i sömnen. Synhallucinationer, påtaglig trötthet och nedsatt uppmärsamhetsgrad tillkommer därefter. Senare i sjukdomsförloppet förekommer även minnesstörningar. Andra symptom är långsamma rörelser och stela muskler. 

Symtom kan lindras med läkemedel

Kognitiva förmågor och motorik försämras och sjukdomen har inga botemedel. Däremot kan vissa symptom såsom synhallucinationer lindras med hjälp av läkemdel som memantin och kolinesterashämmare. 

Läs mer om diagnosen på Demensförbundet