Hoppa till huvudinnehåll

Vad är orsaken till Alzheimers?

Orsaken till Alzheimers sjukdom är fortfarande okänd, men det verkar som om en förändrad omsättning av ett äggviteämne som kallas för beta-amyloid är en viktig komponent vid sjukdomsutvecklingen. Symptomen kommer oftast smygande och sjukdomsförloppet är långsamt.

En smygande sjukdom

Det är svårt att fastställa den exakta tiden sjukdomen slår till. Man brukar få svårigheter att utföra vardagliga uppgifter och blir glömsk. Tidsuppfattning, språk och andra kognitiva förmågor försämras. Andra vanliga symptom är ångest och oro. Beteendeförändringar, hallucinationer och vaneföreställningar är också symptom.

Utdraget förlopp

Sjukdomen kan pågå under 4-10 år, och ibland till och med ännu längre. Förloppet går inte att hindra, däremot kan symptomen lindras i tidig fas. Ju mer hjärnan skadas desto svårare blir det att utföra vardagliga sysslor. Sjukdomen leder slutligen till döden och det finns ännu inga botmedel.

Vad påverkar risken för Alzheimers?

Hög ålder är den överlägset största riskfaktorn för Alzheimers sjukdom. Efter 65 år ökar sannolikheten att insjukna betydligt. Ärftlighet är en annan riskfaktor, alltså har någon med en alzheimersjuk förälder en förhöjd risk att insjukna. Utbildningsnivå, blodtryck och diabetes påverkar också risken.

Läs mer om diagnosen på Demensförbundet