Hoppa till huvudinnehåll

Vad är orsaken till vaskulär demens?

Blodkärlsdemens, eller vaskulär demens, är den näst vanligaste demenssjukdomen. Den orsakas av att delar av hjärnan inte kan få tillräckligt med näring och syre, exempelvis efter en stroke. Hur man påverkas av sjukdomen beror på vilka områden i hjärnan som skadas.

Stegvis utveckling

Planeringssvårigheter, nedsatt initativförmåga, svårigheter att gå och personlighetsförändringar är några vanliga symptom. Vaskulär demens brukar komma plötsligt och upplevas mer påtaglig. Till skillnad från Alzheimers sjukdom som utvecklas gradvis, utvecklas vaskulär demens stegvis. Symtom och förlopp kan se olika ut beroende på vilka delar av hjärnan som skadas.

Förebygga skador i blodkärlen

Vid vaskulär demens kan man inte dämpa symptomen, däremot finns det läkemedel som förebygger fler skador i blodkärlen.

Läs mer om diagnosen på Demensförbundet