1 oktober hävs besöksförbudet på våra äldreboenden och vi välkomnar anhöriga till trygga & säkra besök. Vi fortsätter aktivt arbetet med att hindra smittspridning. Läs mer här

Vaskulär demens

Den näst vanligaste orsaken till demens är Vaskulär demens och står för ungefär en fjärdedel av fallen. 

Vad är orsaken

Blodkärlsdemens, eller vaskulär demens, är den näst vanligaste demenssjukdomen. Den orsakas av att delar av hjärnan inte kan få tillräckligt med näring och syre, exempelvis efter en stroke. Hur man påverkas av sjukdomen beror på vilka områden i hjärnan som skadas.

Stegvis utveckling

Planeringssvårigheter, nedsatt initativförmåga, svårigheter att gå och personlighetsförändringar är några vanliga symptom. Vaskulär demens brukar komma plötsligt och upplevas mer påtaglig. Till skillnad från Alzheimers sjukdom som utvecklas gradvis, utvecklas Vaskulär demens stegvis. Symtpom och förlopp kan se olika ut beroende på vilka delar av hjärnan som skadas.

Förebygga skador i blodkärlen

Vid vaskulär demens kan man inte dämpa symptomen, däremot finns det läkemedel som förebygger fler skador i blodkärlen.

Läs mer om diagnosen på Demensförbundet