Hoppa till huvudinnehåll

Äldreboende, särskilt boende och ålderdomshem

När du söker information om äldreomsorg och äldreboende kommer du förmodligen stöta på många olika benämningar. Äldreboende kallades i Sverige tidigare för ålderdomshem.

Den samlade beteckningen från socialtjänstlagen är särskilt boende. I folkmun benämns det oftast som äldreboende men ibland även vård- och omsorgsboende, omsorgsboende, boende för äldre och servicehus. Även somatiskt boende (inriktar sig på fysisk sjukdom) och demensboende (inriktar sig på demenssjukdomar såsom Alzheimers och demens) är benämningar som är vanligt förekommande. 

Oavsett vilket namn som används är det en boendeform för personer som på grund av ålderdom, demens eller annan sjukdom behöver vård-och omsorg dygnet runt. Du bor i din egen lägenhet men har tillgång till flera gemensamma rum som ofta inkluderar kök, matsal och sällskapsrum.

Seniorboende

Vad är ett seniorboende:
För dig som vill bo i en vanlig bostad men med funktionalitet och planlösning som passar seniorer.

Olika benämningar:
- Seniorboende
- 55, 60, 65+ boende
- Plusboende
- Trivselhus

Krav för att bo på ett seniorboende:
Vanligtvis för personer mellan 55-75 år.

Omvårdnad & service på ett seniorboende:
Det finns ingen omvårdnad på seniorboenden men det kan finnas en värdinna eller kontaktperson på plats, men det är ingen garanti.

Sällskapsrum på seniorboende:
Ja, det brukar finnas gemensamma utrymmen för social gemenskap.

Anordnade aktiviteter:
Det kan finnas personer som bor på seniorboendet som startar upp aktiviteter tillsammans med andra. Men det ordnas inte av själva boendet.

Finns trygghetslarm?
Endast genom hemtjänst.

Kräves det biståndsbeslut för att bo på ett seniorboende?
Vid behov av hemtjänst krävs biståndsbeslut men inte för att bara bo på ett seniorboende.

Boendeform seniorboende:
Egen lägenhet som oftast är anpassad utan trösklar m.m.

 

Trygghetsboende

Vad är ett trygghetsboende:
En typ av trygghetsboende för dig som vill bo i en lägenhet med funktionalitet och tillgång till viss service och omvårdnad. Du kan läsa mer om våra trygghetsboenden AttendoHem här.

Olika benämningar:
- AttendoHem
- Trygghetsboende

Krav för att bo på ett trygghetsboende:
Du måste ha ett biståndsbeslut om hemtjänst och välja Attendo som utförare av din hemtjänst.

Omvårdnad & service på ett trygghetsboende:
Hemtjänstinsatser.

Sällskapsrum på trygghetsboende:
Ja, gemensam matsal och sällskapsytor finns.

Anordnade aktiviteter:
Ja. Aktiviteter ordnas av boendet.

Finns trygghetslarm?
Ja.

Kräves det biståndsbeslut för att bo på ett trygghetsboende?
Ja, det krävs ett biståndsbeslut för hemtjänstinsatser. Du ansöker om bistånd hos en biståndshandläggare i din kommun.

Boendeform trygghetsboende:
Egen lägenhet med trinettkök och eget badrum.

 

Korttidsboende

Vad är ett korttidsboende:
Ett korttidsboende är för dig som behöver omsorg under en begränsad tid, efter sjukhusvistelse eller i väntan på permanent plats på äldreboende. Du kan läsa mer om korttidsboende här.

Olika benämningar:
- Korttidsboende
- Växelvårdsboende
- Avlastningsboende

Krav för att bo på ett korttidsboende:
Du måste ha ett biståndsbeslut om korttidsplats. Du ansöker om bistånd hos en biståndshandläggare i din kommun.

Omvårdnad & service på ett korttidsboende:
Ja.

Sällskapsrum på korttidsboende:
Ja, gemensam matsal och sällskapsytor finns.

Anordnade aktiviteter:
Ja, aktivitetschema med dagliga aktiviteter och varierat utbud.

Finns trygghetslarm?
Ja.

Kräves det biståndsbeslut för att bo på ett korttidsboende?
Ja, det krävs ett biståndsbeslut för korttidsplats.

Boendeform korttidsboende:
Möblerad egen lägenhet med trinettkök och eget badrum.

 

Äldreboende

Vad är ett äldreboende:
För dig som behöver bo i en lägenhet med funktionalitet, service och tillgång till omvårdnad dygnet runt. Läs mer om äldreboende här.

Olika benämningar:
- Äldreboende
- Särskilt boende (SÄBO)
- Vård- och omsorgsboende
- Demensboende
- Omvårdnadsboende
- Vårdboende
- Sjukhem
- Ålderdomshem

Krav för att bo på ett äldreboende:
Du måste ha ett biståndsbeslut om särskilt boende och vara 65 år eller äldre. För demensboende krävs diagnos. Du ansöker om bistånd hos en biståndshandläggare i din kommun. 

Omvårdnad & service på ett äldreboende:
Ja.

Sällskapsrum på äldreboende:
Ja, gemensam matsal och sällskapsytor finns.

Anordnade aktiviteter:
Ja, aktivitetschema med dagliga aktiviteter och varierat utbud.

Finns trygghetslarm?
Ja.

Kräves det biståndsbeslut för att bo på ett äldreboende?
Ja, det krävs ett biståndsbeslut om särskilt boende.

Boendeform äldreboende:
Egen lägenhet med trinettkök och badrum. Vårdsäng ingår sen möblerar du själv som du önskar ha det.

Så ansöker du om äldreboende:

1

Ansök om biståndsbeslut

Kontakta en biståndsbedömare i din kommun för att göra en ansökan.

Så ansöker du
2

Välj utförare

Välj ett boende som passar dig. Kontakta oss för mer information om våra verksamheter.

Jämförelse av boendeformer
3

Meddela ditt beslut

När du bestämt dig för ett visst vårdboende meddelar du din biståndsbedömare.

Checklista vid val av äldreboende
4

Vi kontaktar dig

Om du valt Attendo tar vi kontakt med dig omgående för att planera din inflyttning.

Anpassning & inflytt

Intresserad av äldreboende?