Hoppa till huvudinnehåll

Vad betyder äldreomsorg och vilket stöd kan man få?

Äldreomsorg är att ge stöd och hjälpinsatser till personer över 65 år. Behoven kan vara individuella och orsakade av sjukdom, invaliditet eller åldrande.

Om du vill ha äldreomsorg kan du eller en närstående till dig ta kontakt med kommunen. Ni ber att få prata med en handläggare på socialtjänsten. Handläggaren bokar in ett möte med dig som kan vara hemma eller på sjukhus om du är inlagd.

Under mötet går ni tillsammans igenom hur åldrandet påverkar dig och vilket behov du har av äldreomsorg. Det är kommunen som ansvarar för att du ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden. De ansvarar även för att du ska få den omsorg du behöver och att du har möjlighet till ett meningsfullt liv med gemenskap. 

Hjälp med ansökan om boende

Hemtjänst eller seniorboende

Det finns olika insatser inom äldreomsorgen. Hemtjänsten ger hjälp och stöd för att du ska kunna bo kvar i din bostad. Hemtjänsten kan exempelvis hjälpa dig med den personliga hygienen och andra vardagssysslor. Hur ofta man får besök av hemtjänsten varierar och beror på ditt individuella behov. 

För dig som vill bo och vara självständig men i en bostad som är anpassad för äldre finns seniorboenden. Här är bostäderna anpassade för att underlätta vardagen. Det kan exempelvis handla om lägre trösklar eller bredare hiss. 

Attendos seniorboenden kallas för AttendoHem 

Mer om hemtjänst

Äldreboende eller särskilt boende

När du inte längre kan bo hemma utan har ett större behov av vård- och omsorgsinsatser finns det särskilda boenden. Särskilda boenden är namnet för flera typer av boenden får äldre. För att få en subventionerad plats på ett äldreboende behöver en biståndshandläggare göra en utredning. 

Andra exempel på stöd för äldre är bostadsanpassning, trygghetslarm, dagverksamhet och färdtjänst. 

Mer om äldreboende

Håll kontakten med äldreomsorgens första närstående-app!

Vi på Attendo har utvecklat en app för att göra det smidigt för närstående och boende att ta del av det som händer både på och utanför boendet - direkt i mobilen.

Med bilder och information får man en känsla av det som mamma eller pappa – morfar eller svärmor är med om på dagarna. Appen har fått namnet Attendo Nära och den fungerar ungefär som sociala medier med bildflöde och möjlighet att dela bilder och kommentarer.

Många närstående bor långt bort och har inte möjlighet att besöka sina nära och kära lika ofta som de skulle vilja och då kan bilderna och filmklippen från boendet bli en trygghet.

Mer om appen
Video poster
Video play button

Följ med en dag på ett äldreboende

Undrar du hur det är att bo på ett äldreboende? Hur ser vardagen ut, vad erbjuds det för aktiviteter och kommer man hitta nya bekantskaper? I den här filmen får du följa med en dag i Britas liv som bor på Attendo Regementsgatan på Gotland.

Intresserad av äldreboende?