Hoppa till huvudinnehåll

Att åldras

Alla vill vi leva ett sunt och friskt liv så länge som det bara går. Men en naturlig del av livet är att vi blir äldre. Att åldras innebär att kroppen och sinnet förändras, vilket också ökar risken för sjukdomar. Så vad händer fysiskt och psykiskt när vi åldras? Kan vi på något sätt sakta ner processen för att undvika svåra sjukdomar?

Åldrandet är en långsam process där varje individ förändras i olika takt. Redan i medelåldern kan du komma märka av att kroppen inte orkar lika mycket som förut, medan dina inre organ kan fortsätta fungera alldeles utmärkt upp till 70 årsåldern.

Dock finns det fortfarande flera fysiska och psykiska faktorer som vi inte kan påverka och som någon gång i livet kommer drabba oss alla. Dessa är bra att känna till för att få en bredare förståelse.

Det fysiska åldrandet - så förändras kroppen

  • Leder och muskler blir svagare, vilket leder till att din uthållighet och styrka försämras.

  • Håret och huden blir tunnare och mer känsligt, vilket medför rynkor och grått hår. 

  • Syn och hörsel försämras, vilket kan försvåra att se och höra på långt avstånd.

  • Vi blir mer mottagliga för infektioner och risken för åldersrelaterade sjukdomar ökar.

  • Urinblåsans funktion förändras vilket innebär att du kan behöva kissa oftare.

  • Blodtrycket blir högre och därför är det viktigt att kontrollera det regelbundet.

  • Ämnesomsättningen blir sämre och kroppen behöver mat som innehåller olika näringsämnen.

  • Slemhinnor försämras, vilket kan orsaka torrhet i munnen och ökad risk för hål i tänderna.

  • Balansförmågan försämras och risken för att ramla när du är ensam blir större. Behöver du någon som hjälper dig i vardagen? På Attendo erbjuder vi hemtjänst.
Quote

"Att åldras är som att bestiga berg, man blir lite andfådd men man får mycket bättre utsikt."

Devider

Ingrid Bergman

Det psykiska åldrandet - så förändras minnet

Vår hjärna är fantastisk på många sätt och flera av våra minnesfunktioner kan fungera väl även i hög ålder, exempelvis vårt ordförråd och allmänbildning. Men i och med att vi blir äldre kommer även åldersförändringar ske i hjärnan och med åren kommer minnet försämras. Vilket innebär att det kan ta längre tid att lära sig nya saker eller komma ihåg händelser som ägt rum.

Kanske har du glömt bort en födelsedag eller tappat bort nycklarna? Glömska är inte ovanligt och har säkerligen drabbats oss alla utan större problem.
Problemet är däremot att med ett försämrat minne i hög ålder ökar risken för demenssjukdomar. Demens är ett samlingsnamn för en rad olika sjukdomar där man förutom problem med minne och koncentration även kan få det svårt med språk och tidsuppfattning. Vilket kan leda till oro, nedstämdhet och beteendeförändringar.

Att få en demensdiagnos är omtumlande både för den drabbade men också för de närstående. På Attendo har vi stor erfarenhet av att ge omsorg till dem som drabbas, men också stöd till närstående. Våra demensexperter har koll på forskningens framsteg och vi jobbar med evidensbaserade metoder för att hjälpa och förstå dem som drabbats av demens.

För ett mer sunt åldrande

Enligt Folkhälsomyndigheten är Sveriges folkhälsa fortsatt god och hälsan utvecklas positivt för stora delar av befolkningen. Även medellivslängden har stigit med åren mycket tack vare förbättring av folkhälsan samt utveckling av medicin och behandlingar. Idag är medellivslängden för män 81 år och för kvinnor ytterligare tre år längre, 85 år.

De flesta är medvetna om att en livsstil som innefattar sociala miljöer, näringsrik kost och regelbunden träning bidrar till bättre hälsa och ett mer sunt åldrande. Men ju äldre man blir, desto svårare kan det vara att upprätthålla en vardag där träning är en prioritet.

Umeå universitet har nu kommit med en ny undersökning som ökar möjligheterna för en sund livsstil i högre ålder. Undersökningen visar nämligen att även 30 minuters lågintensiv träning har en positiv effekt på människor över 70 års hälsa. Detta innebär alltså att tröskeln blir lägre för att äldre ska orka röra på sig mer.

Vi på Attendo arbetar aktivt med rörlighetsövningar och aktiviteter på våra äldreboenden för att bidra till en bättre hälsa för våra kunder. Där har du även möjlighet att fortsätta utvecklas i sociala miljöer och äta näringsrik mat. Vilket är två viktiga faktorer som du kan påverka för att undvika sjukdomar och även förebygga det vanliga hälsoproblemet, psykisk ohälsa.

Intresserad av äldreboende?