Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Coronavirus - Så arbetar Attendo för att förhindra smittspridning

Här hittar du samlad information kring vårt kontinuerliga arbete för att minska riskerna för smitta av coronavirus/covid-19 i våra verksamheter.

hero icon left
hero icon right

Nu pågår vaccination med en tredje spruta i våra verksamheter

För att minimera smittspridning av covid-19 kommer vi även fortsättningsvis
vara försiktiga och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer inom vård
och omsorg.

 • Vaccination är det effektivaste sättet att skydda sig själv och andra från
  smitta. Vårt mål är att medarbetare ska vara fullt vaccinerade för att
  arbeta med kunderna. Vi arbetar exempelvis med interna
  informationskampanjer och ger medarbetare möjlighet att vaccinera sig
  på arbetstid.
 • Basala hygienrutiner- vi fortsätter med strikta hygienrutiner och alla
  medarbetare genomgår obligatorisk utbildning i hygien. Vi tvättar och
  spritar händerna inför kontakt med kunder.
 • Hygienronder - vi följer upp hygienstandard och utbildar i basala
  hygienrutiner samt i hur och när skyddsutrustning ska användas.
 • Munskydd – medarbetare använder fortsättningsvis munskydd under
  arbetspassen i kontakt med kunder.
 • Besök – vi gläder oss åt att ta emot besök i verksamheten men tills
  vidare rekommenderar vi att alla besökare bär munskydd och att
  besöken sker i lägenheten. Handtvätt och handsprit finns att tillgå.
 • Medarbetare med symtom på covid-19 ska stanna hemma och vara
  symtomfri i två dagar innan återgång till arbete i enlighet med
  rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Om misstänkt eller bekräftad smitta av covid-19 skulle uppkomma i
verksamheten har vi tydliga rutiner och riktlinjer för att bedriva en säker
omsorg för kunden.

Vaccination viktigt för att stoppa smitta

Då vi vet att det finns funderingar kring vaccination har vi därför tagit hjälp av professor och virolog Fredrik Elgh från Umeå Universitet som är expert på vacciner. Tillsammans med Fredrik har vi gjort en informationsfilm som beskriver hur vaccinet fungerar och hur det skyddar oss och våra kunder.

Se filmen här

Samlad information kring covid-19