1 oktober hävs besöksförbudet på våra äldreboenden och vi välkomnar anhöriga till trygga & säkra besök. Vi fortsätter aktivt arbetet med att hindra smittspridning. Läs mer här

Coronavirus - Så arbetar Attendo för att förhindra smittspridning

Här hittar du samlad information kring vårt kontinuerliga arbete för att minska riskerna för smitta av coronavirus i våra verksamheter.

Vi välkomnar hävt besöksförbud!

Besöksförbudet på landets äldreboenden kommer att upphöra efter den 30 september. Det meddelade regeringen och berörda myndigheter under en gemensam pressträff.

- Det här är både välkommet och efterlängtat bland närstående och boende. I takt med att smittspridningen minskar i samhället så är beslutet om hävt besöksförbud på äldreboenden fullt rimligt. Våra enheter har varit smittfria en längre tid och vi har bra rutiner för att möjliggöra säkra möten, säger Martin Tivéus, vd och koncernchef för Attendo.

Attendo införde besöksstopp den 10 mars, samtidigt infördes hälsokontroller av medarbetare inför varje arbetspass med temperaturtagning och kritiska frågor om allmäntillstånd. Sen mitten av maj bär Attendos medarbetare munskydd vid alla vårdnära omsorgsmoment.

Information till närstående

Vi förstår att oron är stor hos dig som närstående och att det är svårt att inte få besöka din nära och kära. Här har vi samlat frågor och svar om hur vi på Attendo arbetar förebyggande kring covid-19 och hur vi agerar om en boende insjuknar.

Vi förstår att oron också är stor hos närstående. Här har vi samlat frågor och svar om hur vi på Attendo arbetar förebyggande kring covid-19 i hemtjänsten och hur vi agerar om en kund insjuknar.

Vi förstår att oron är stor hos dig som närstående och vi har därför här samlat frågor och svar om hur vi på Attendo arbetar förebyggande kring covid-19 i våra LSS-verksamheter och hur vi agerar om en brukare insjuknar.

Munskydd som komplement till övriga skyddsåtgärder

Nu tar vi nästa steg för att höja skyddsnivån runt de äldre som en följd av coronavirusets framfart. Det innebär att våra medarbetare nu kommer att bära munskydd som ett komplement till övriga skyddsåtgärder på äldreboenden och i hemtjänsten. Hör när Taru Ylikylä, verksamhetschef på Attendo, berättar om hur vi arbetar för att förebygga smittspridning.

Samlad information kring covid-19

Attendo planerar för att kunna erbjuda kunder och besökare på äldreboenden trygga och trevliga stunder tillsammans inomhus under hösten, då regeringen förväntas lätta på besöksförbudet från den 1 oktober. Vi har sett en tydlig förbättring kring covid-19 och sedan flera veckor tillbaka har vi inga smittade på våra boenden.

En forskningsstudie av Karolinska universitetssjukhuset där Attendo har deltagit, bekräftar tesen om symtomfria smittbärare. Vi jobbar fortsatt med en förhöjd skyddsnivå för att skydda de äldre mot asymtomatiska smittbärare.

I en kraftigt klippt intervju i Ekot den 1 juli framställs Attendo som ett företag som köpt in icke CE-märkta munskydd för att minska spridningen av Covid 19. Och därmed bryta mot gällande lagstiftning. Svaret är enkelt: Vi på Attendo sätter alltid människoliv före en CE-märkning.

Kraftig minskning av smittade efter användning av munskydd i vårdnära omsorgsmoment. Vi fortsätter samtidigt med det grundläggande arbetet mot covid-19.

Nu tar Attendo nästa steg för att höja skyddsnivån runt de äldre som en följd av coronavirusets framfart. Det innebär att Attendos medarbetare nu kommer att bära munskydd som ett komplement till övriga skyddsåtgärder på äldreboenden och i hemtjänsten.

Attendo testar nu medarbetare som återvänder i tjänst efter att ha varit hemma med symptom som skulle kunna vara tecken på covid -19.

I Attendo arbetar vi intensivt med att förebygga smittorisken av Covid-19 för kunder och medarbetare som bor eller vistas i våra verksamheter. Målet är att alla kunder ska få den vård som de behöver, trots situationen Sverige befinner sig i idag.

Omsorgsföretaget Attendo erbjuder tre omsorgsboenden till berörda myndigheter och regioner för eventuella isoleringsprocesser eller vård om så efterfrågas, till följd av utbrottet av Corona i Sverige. Det rör sig om omsorgsboenden i Sala, Norrköping och Oxie i Malmö.