Har du frågor om äldreboende? Vi svarar på alla dina frågor, även på helger! Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Coronavirus - Så arbetar Attendo för att förhindra smittspridning

Här hittar du samlad information kring vårt kontinuerliga arbete för att minska riskerna för smitta av coronavirus/covid-19 i våra verksamheter.

hero icon left
hero icon right

Så här arbetar vi på Attendo efter den 29 september

För att minimera smittspridning av covid-19 kommer vi även fortsättningsvis
vara försiktiga och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer inom vård
och omsorg.

 • Vaccination är det effektivaste sättet att skydda sig själv och andra från
  smitta. Vårt mål är att medarbetare ska vara fullt vaccinerade för att
  arbeta med kunderna. Vi arbetar exempelvis med interna
  informationskampanjer och ger medarbetare möjlighet att vaccinera sig
  på arbetstid.
 • Basala hygienrutiner- vi fortsätter med strikta hygienrutiner och alla
  medarbetare genomgår obligatorisk utbildning i hygien. Vi tvättar och
  spritar händerna inför kontakt med kunder.
 • Hygienronder - vi följer upp hygienstandard och utbildar i basala
  hygienrutiner samt i hur och när skyddsutrustning ska användas.
 • Munskydd – medarbetare använder fortsättningsvis munskydd under
  arbetspassen i kontakt med kunder.
 • Besök – vi gläder oss åt att ta emot besök i verksamheten men tills
  vidare rekommenderar vi att alla besökare bär munskydd och att
  besöken sker i lägenheten. Handtvätt och handsprit finns att tillgå.
 • Medarbetare med symtom på covid-19 ska stanna hemma och vara
  symtomfri i två dagar innan återgång till arbete i enlighet med
  rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Om misstänkt eller bekräftad smitta av covid-19 skulle uppkomma i
verksamheten har vi tydliga rutiner och riktlinjer för att bedriva en säker
omsorg för kunden.

Vaccinationer av boende klara på Attendos äldreboenden i Sverige

- Det är glädjande och en stor lättnad att våra boende nu är vaccinerade. Vår prioritering just nu är att så många medarbetare som möjligt vaccinerar sig, dels för att skydda sig själva, för att motverka smittspridningen i samhället men också för att se till att de boende får ytterligare skydd mot Covid-19. Vaccinationerna räddar liv, säger Christina Mo, Medicinskt ansvarig sjuksköterska på Attendo.

Då vi vet att det finns funderingar kring vaccination har vi därför tagit hjälp av professor och virolog Fredrik Elgh från Umeå Universitet som är expert på vacciner. Tillsammans med Fredrik har vi gjort en informationsfilm som beskriver hur vaccinet fungerar och hur det skyddar oss och våra kunder.

Se filmen här

Samlad information kring covid-19