Vi fortsätter aktivt arbetet med att hindra smittspridning av coronavirus/covid-19. Läs mer om våra åtgärder

Coronavirus - Så arbetar Attendo för att förhindra smittspridning

Här hittar du samlad information kring vårt kontinuerliga arbete för att minska riskerna för smitta av coronavirus/covid-19 i våra verksamheter.

Besöksstopp i vård- och omsorgsboenden

Från och med den 12 november 2020 gäller besöksstopp i vård- och omsorgsboenden i flera av landets kommuner.

I de kommuner som har beslutat om besöksstopp och som Attendo verkar i, avråder vi från besök på våra äldreboenden. Bakgrunden till beslutet är en kraftig ökad samhällsspridning av Covid-19. Det innebär att Attendo avråder från besök i berörda verksamheter under en begränsad period och inför särskilda rutiner för de besök som, trots avrådan, måste ske under perioden.

Vi gör vårt yttersta för att hantera den uppkomna situationen på bästa sätt och se till att eventuella besök trots läget genomförs på ett säkert och värdigt sätt. Är du som närstående osäker – kontakta boendet och hör efter om vad som gäller just där.

Attendo införde besöksstopp den 10 mars, samtidigt infördes hälsokontroller av medarbetare inför varje arbetspass med temperaturtagning och kritiska frågor om allmäntillstånd. Sen mitten av maj bär Attendos medarbetare munskydd vid alla vårdnära omsorgsmoment.

Information till närstående

Vi förstår att oron är stor hos dig som närstående. Här har vi samlat frågor och svar om hur vi på Attendo arbetar förebyggande kring covid-19 och hur vi agerar om en boende insjuknar.

Vi förstår att oron också är stor hos närstående. Här har vi samlat frågor och svar om hur vi på Attendo arbetar förebyggande kring covid-19 i hemtjänsten och hur vi agerar om en kund insjuknar.

Vi förstår att oron är stor hos dig som närstående och vi har därför här samlat frågor och svar om hur vi på Attendo arbetar förebyggande kring covid-19 i våra LSS-verksamheter och hur vi agerar om en brukare insjuknar.

Munskydd som komplement till övriga skyddsåtgärder

Nu tar vi nästa steg för att höja skyddsnivån runt de äldre som en följd av coronavirusets framfart. Det innebär att våra medarbetare nu kommer att bära munskydd som ett komplement till övriga skyddsåtgärder på äldreboenden och i hemtjänsten. Hör när Taru Ylikylä, verksamhetschef på Attendo, berättar om hur vi arbetar för att förebygga smittspridning.

Samlad information kring covid-19

Idag inledde Attendo vaccinationer mot Covid-19 i sina verksamheter i Sverige. Målet är att alla som vill ska få vaccinera sig, för att därigenom säkra kunder, närstående och medarbetare mot ny smitta.

Från och med den 12 november 2020 gäller besöksstopp i vård- och omsorgsboenden i flera av landets kommuner.

Närstående är äntligen välkomna att träffa sina kära inomhus på våra äldreboenden efter att besöksförbudet på äldreboenden hävs 1 oktober.

Besöksförbudet på landets äldreboenden kommer att upphöra efter den 30 september. Det meddelade regeringen och berörda myndigheter under en gemensam pressträff.

Attendo planerar för att kunna erbjuda kunder och besökare på äldreboenden trygga och trevliga stunder tillsammans inomhus under hösten, då regeringen förväntas lätta på besöksförbudet från den 1 oktober. Vi har sett en tydlig förbättring kring covid-19 och sedan flera veckor tillbaka har vi inga smittade på våra boenden.

En forskningsstudie av Karolinska universitetssjukhuset där Attendo har deltagit, bekräftar tesen om symtomfria smittbärare. Vi jobbar fortsatt med en förhöjd skyddsnivå för att skydda de äldre mot asymtomatiska smittbärare.

I en kraftigt klippt intervju i Ekot den 1 juli framställs Attendo som ett företag som köpt in icke CE-märkta munskydd för att minska spridningen av Covid 19. Och därmed bryta mot gällande lagstiftning. Svaret är enkelt: Vi på Attendo sätter alltid människoliv före en CE-märkning.

Kraftig minskning av smittade efter användning av munskydd i vårdnära omsorgsmoment. Vi fortsätter samtidigt med det grundläggande arbetet mot covid-19.

Nu tar Attendo nästa steg för att höja skyddsnivån runt de äldre som en följd av coronavirusets framfart. Det innebär att Attendos medarbetare nu kommer att bära munskydd som ett komplement till övriga skyddsåtgärder på äldreboenden och i hemtjänsten.

Attendo testar nu medarbetare som återvänder i tjänst efter att ha varit hemma med symptom som skulle kunna vara tecken på covid -19.

I Attendo arbetar vi intensivt med att förebygga smittorisken av Covid-19 för kunder och medarbetare som bor eller vistas i våra verksamheter. Målet är att alla kunder ska få den vård som de behöver, trots situationen Sverige befinner sig i idag.

Omsorgsföretaget Attendo erbjuder tre omsorgsboenden till berörda myndigheter och regioner för eventuella isoleringsprocesser eller vård om så efterfrågas, till följd av utbrottet av Corona i Sverige. Det rör sig om omsorgsboenden i Sala, Norrköping och Oxie i Malmö.