Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Det här händer på Attendo

Upptäck Attendos Matlust-koncept

2021-07-21

På Attendo arbetar vi med ett Matlust-koncept. Matlust-konceptet är mer än bara menyer och recept, det är ett helhetstänk kring hur vi på Attendo jobbar med mat och måltider på våra verksamheter.

Läs mer

Vårdhunden Bruna sprider livsglädje

2021-07-09

För ett tag sedan fick äldreboendet Skutan i Huddinge besök av den gosiga vårdhunden Bruna. Tillsammans med Bruna var Mary, som är kund på äldreboendet, ute på gården och lekte lekar.

Läs mer

Tivolimarknadsträdgårdsfest på Maria Winkvist

2021-07-09

I veckan ordnade medarbetare på Äldreboendet Maria Winkvist i Norrtälje en väldigt uppskattad aktivitet för kunderna, nämligen en så kallad ”tivolimarknadsträdgårdsfest”.

Läs mer

Utmaningar men i grunden välfungerande hantering av pandemin

2021-06-08

Attendo har gjort en genomgripande genomlysning av arbetet under pandemin i allmänhet och på några av de hårdast drabbade verksamheterna i synnerhet.

Läs mer

Lägre överdödlighet på Attendos äldreboenden under pandemin

2021-06-04

Sirona Health Solutions har på uppdrag av Attendo, genomfört en oberoende analys av överdödligheten på svenska äldreboenden under pandemin. Den visar att Attendo hade en överdödlighet som var 19 procentenheter lägre än andra utförare (privata och offentliga).

Läs mer

Kommentar från styrelsen om ersättning

2021-05-06

I flertalet medier har det förekommit kritik mot Attendos styrelses beslut att under pandemiåret 2020 utbetala rörlig ersättning till Attendos VD Martin Tivéus i media kallad bonus. Nedan följer en kommentar från styrelsen till beslutet om rörlig ersättning.

Läs mer

Om offentliga stöd

2021-05-05

I media har det ställts frågor om Attendo och offentliga stöd under covid-perioden. Det har påståtts att dessa inte redovisats, vilket är fel.

Läs mer

Kommentar om covid-stöd och ersättningar

2021-05-03

Covidstöd från det offentliga har utgått till alla utförare av omsorg för ersättning av kostnader för skyddsutrustning samt ökade lönekostnader till följd av ökad sjukfrånvaro under 2020. För Attendo har detta enbart kompenserat en liten del av de extrakostnader som pandemin inneburit. Ingen kompensation från det offentliga har gått till rörliga ersättningar.

Läs mer

Med anledning av SR:s dokumentär - Kommentar från Martin Tivéus

2021-04-29

Uppgifterna igår i Sveriges Radio om hur vi agerat mot en medarbetare som larmat om brister på ett av våra äldreboenden kom som en överraskning för mig och många av mina kollegor på Attendo. Jag hörde själv ljudinspelningarna för första gången igår. Den medarbetare som varit utsatt förtjänar vår oreserverade ursäkt för det hon utsattes för. Det var oacceptabelt.

Läs mer

Med anledning av uppgifter i media

2021-04-28

Sveriges radios P1 dokumentär har i ett program skildrat perspektiv av corona-pandemin utifrån äldreboendet Sabbatsbergsbyn som drivs av Attendo. Mot bakgrund av det vill vi förtydliga ett antal frågor som dokumentären tar upp.

Läs mer