Hoppa till huvudinnehåll

Etiska riktlinjer för hållbara omsorgstjänster

Attendos verksamhet finns i sektorer som till huvuddelen har offentliga uppdragsgivare. Som en av branschens ledande aktörer sätter vi ett stort värde på att inte bara leva upp till de förväntningar som kunder och närstående, medarbetare och kommunala beställare har på vår verksamhet, utan också att förtjäna allmänhetens förtroende.

Vägledande för Attendos arbete med etiska riktlinjer är vår uppförandekod – Attendo Code of Conduct. Uppförandekoden bygger på våra värderingar och löften till kunder och deras närstående, till kollegor och till samhället. Den syftar till att ge oss ytterligare riktlinjer för de utmaningar vi står inför i vårt dagliga arbete. Koden är också ett uttryck för Attendos ställningstagande för öppenhet och för hur vi tillsammans skapar en kultur som bygger på ansvar, tillit och laganda. Koden är avsedd att fungera som ett stöd för våra beslut och handlingar, särskilt när de är svåra och osäkra. Uppförandekoden syftar inte till att ersätta vår vision och värderingar, utan kompletterar dem.

Kodens omfattning

Uppförandekoden innehåller styrande riktlinjer inom centrala områden för Attendos verksamhet, till exempel:

  • Kundfokus och kvalitet
  • Mänskliga rättigheter
  • Arbetsrätt och arbetsmiljö
  • Hållbarhetsfrågor och miljöansvar
  • Anti-korruption och bedrägeri
  • Affärsetik
  • Öppenhet och kommunikation med intressenter

Omfattning och uppföljning av koden

Uppförandekoden har antagits av styrelsen och det är varje Attendo-medarbetares ansvar att förstå och följa uppförandekoden för att Attendo ska vara ett företag som vi och alla våra intressenter kan känna stolthet över. Vi arbetar löpande med utbildning och uppföljning avseende vår uppförandekod.

Läs uppförandekoden