Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Attendos Uppförandekod

Etiska riktlinjer för hållbara omsorgstjänster

hero icon left
hero icon right

Attendo är ett företag som i huvudsak säljer sina tjänster till offentliga uppdragsgivare. Vi ställer därför höga krav på att ha en god affärsetik som både möter och överträffar såväl aktuell lagstiftning som våra beställares krav när det gäller exempelvis klimat och miljö, sociala frågor, mänskliga rättigheter, anti-diskriminering och anti-korruption.

Vägledande för Attendos arbete med etiska riktlinjer är vår uppförandekod – Attendo Code of Conduct. Den syftar till att ge oss ytterligare riktlinjer för de utmaningar vi står inför i vårt dagliga arbete med kunder, medarbetare, affärspartners och andra intressenter. Koden är avsedd att fungera som ett stöd för våra beslut och handlingar, särskilt när de är svåra och osäkra. Uppförandekoden syftar inte till att ersätta vår vision och värderingar, utan kompletterar dem.

Kodens omfattning

Uppförandekoden innehåller styrande riktlinjer på följande områden:

  • Mänskliga rättigheter
  • Arbetsrätt
  • Miljöansvar
  • Anti-korruption och bedrägeri
  • Affärsetik
  • Kommunikation med intressenter

Omfattning och uppföljning av koden

Uppförandekoden har antagits av styrelsen och det är varje Attendo-medarbetares ansvar att förstå och följa uppförandekoden för att Attendo ska vara ett företag som vi och alla våra intressenter kan känna stolthet över.

Uppförandekoden omfattar också Attendos leverantörer, konsulter, distributörer och oberoende entreprenörer, som vi vill ska ställa motsvarande krav på sin egen verksamhet och sina medarbetare som vi ställer på oss själva.

Vi kontrollerar regelbundet att koden efterlevs av såväl medarbetare som våra viktigaste affärspartners.