Hoppa till huvudinnehåll

Minskad livskvalitet för äldre - så kan vi göra skillnad

Vi lever allt längre och friskare längre upp i åldrarna. Men med stigande ålder upplever många personer ändå en minskande livskvalitet. Olika krämpor gör sig påminda och för en del börjar minnet att svikta. Till och med enkla vardagssysslor kan bli svåra att utföra, vilket gör det mer omständligt att leva livet på det sätt man vill ha det. Ofta är det närstående som får kliva in och försöka lösa vardagsbestyren så att livspusslet går ihop. Det är i dessa situationer som en väl utformad äldreomsorg kan göra som mest skillnad.

Quote

Livskvalitetsamtal möjliggör personcentrering på en helt ny nivå genom att sätta fingret på det som verkligen gör skillnad för kunden.

Devider

Medarbetare i äldreomsorgen

Livskvalitetssamtal – en ny metod för hälsa och välmående

Under våren 2022 införde vi livskvalitetssamtal enligt den evidensbaserade metoden ASCOT (Adult Social Care Outcomes Toolkit), baserad på forskning vid University of Kent.

Metoden innehåller verktyg som låter oss följa upp omsorgsinsatserna och mäta deras effekt på individens livskvalitet. Målet är att identifiera vad som verkligen gör skillnad för varje kund och lyfta fram vad som behöver förbättras.

ASCOT-metoden bygger på observationer och intervjuer som genomförs för att bedöma kundens faktiska livskvalitet i relation till den teoretiska. Resultaten kan sedan mätas och följas upp på individ-, enhets- och organisationsnivå. De första resultaten har visat en positiv påverkan.

Livskvalitetssamtal

Livskvalitetssamtal – en djupare förståelse

Livskvalitetssamtalen ger oss en unik möjlighet att förstå våra kunder på djupet. Genom att intervjua kunden och vid behov dennes närmaste krets, får vi insikt i hur de upplever livskvaliteten inom åtta nyckelområden:
  • Mat och dryck
  • Sysselsättning och vardagsaktiviteter
  • Boendets renlighet och bekvämlighet
  • Inflytande i vardagen
  • Personlig hygien och utseende
  • Trygghet och säkerhet
  • Social samvaro och delaktighet
  • Värdighet och bemötande


För kunder som inte själva kan svara på frågor genomförs observationer för att få en rättvis bild av deras behov.

Framåtblick – kvalitet för framtiden

Vår vision är att erbjuda den högsta möjliga hälsan och livskvaliteten utifrån varje individs förutsättningar. Vi har en kundcentrerad kvalitetsmodell med fokus på kundupplevelse, hälsa och välmående. Genom att arbeta datadrivet kan vi ständigt förbättra våra insatser och agera proaktivt.


Attendos kvalitetsramverk fokuserar på:
• Hälsa & livskvalitet
• Kundnöjdhet & kundupplevelse
• Processkvalitet

 

Samarbete för bästa resultat

För att fullt ut förstå och förbättra kundernas livskvalitet använder vi livskvalitetssamtalen som en del av en strukturerad process. Metoden inkluderar planering, intervju/observation, bedömning, identifiering av åtgärder, dokumentation och uppföljning. Denna noggranna process ger oss de verktyg vi behöver för att säkerställa att varje kunds individuella behov och önskemål blir hörda och tillgodosedda.

Utveckla framtidens omsorg tillsammans med oss

På Attendo arbetar vi för att kundens röst ska vägleda vårt arbete. Att kontinuerligt utvärdera och förbättra livskvaliteten är en utmaning som kräver tid, resurser och engagemang. Vi ser fram emot att fortsätta driva denna viktiga fråga tillsammans med våra kunder och närstående. Låt oss skapa en omsorg där kvalitet och kundens livskvalitet står i centrum.

Vill du jobba hos oss? Ansök här

Vårt kvalitetsarbete genom åren

Attendo har sedan starten 1985 strävat efter att leda utvecklingen av arbetssätt inom omsorgen. Vi har varit först med flera innovationer som förändrat hur vården bedrivs, exempelvis introduktionen av ett centraliserat kvalitetssystem redan 1997. Vi lanserade branschens första kvalitetsbokslut 2011 och införde konceptet för livsstilsboenden 2012. Vår ambition är att skapa den högsta möjliga livskvaliteten för varje person utifrån dennes unika behov, önskemål och förutsättningar.

Läs mer om Attendo