Medarbetare


Att vara medarbetare i Attendo

Att arbeta med människor i behov av vård och omsorg är ett av de viktigaste arbeten som finns. Oavsett om man arbetar på ett äldreboende, i hemtjänsten eller på ett boende för ensamkommande barn ska man förstå den enskildes behov och kunna omsätta det till individuellt anpassad omsorg.

I Attendo finns bred kompetens. Från undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor till arbetsterapeuter, socionomer och behandlingsassistenter. Att våra medarbetare har formell utbildning är viktigt men det är också av stor betydelse att man är ”rätt för jobbet”. Då spelar erfarenheter, engagemang och gott bemötande en stor roll.

Engagemang och delaktighet

Medarbetare som känner engagemang och delaktighet är mer motiverade att göra ett bra arbete och därmed bidra till en hög kvalitet i vården och omsorgen. Därför är det viktigt att vi som arbetsgivare erbjuder en stimulerande arbetsmiljö och möjlighet för medarbetarna att vara delaktiga och få förutsättningar att fortsätta utvecklas.

Temperaturtagning viktigt

För att fånga upp hur våra medarbetare trivs med sitt arbete och med sin chef genomför vi regelbundna medarbetarundersökningar och  ”temperaturtagningar” som man svarar på via enkäter. Resultaten ger viktig information om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras.

Som ett av Sveriges ledande vårdföretag är vi också en trygg arbetsgivare med bland annat kollektivavtal, avtalsförsäkringar och möjlighet till kompetensutveckling. Vi vill ta till vara på varje medarbetares kunskaper, idéer och synpunkter för att utvecklas och bli ännu bättre.