Hoppa till huvudinnehåll

Hos oss finns många olika medarbetarroller

Attendos grundläggande idé är att utmana de invanda sätten att arbeta med omsorg, att ständigt utveckla våra kunskaper och att alltid sätta individens behov och önskemål i centrum. Som medarbetare i Attendo får du vara del i en resa där din delaktighet och dina initiativ kan göra verklig skillnad - både i det lilla och i det stora.

I Attendo finns många olika medarbetarroller med olika kompetenser. Allt från undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor till arbetsterapeuter, socionomer och behandlingsassistenter. Att våra medarbetare ska ha formell utbildning för sitt jobb är en självklarhet, men det är också av stor betydelse att man är ”rätt för jobbet”. Vi värdesätter människor med erfarenheter, engagemang och ett gott bemötande - och som vill göra skillnad varje dag.

Engagemang och delaktighet

Medarbetare som känner engagemang och delaktighet är mer motiverade att göra ett bra arbete och därmed bidra till en hög kvalitet i vården och omsorgen. Attendo strävar därför efter att erbjuda en stimulerande arbetsmiljö och möjlighet för medarbetarna att vara delaktiga och få förutsättningar att fortsätta utvecklas. I vår verksamhet ger vi både chefer och medarbetare frihet och ansvar att fatta egna beslut, vilket också visar sig i en stabil och hög nöjdhet.

Temperaturtagning viktigt

För att fånga upp hur våra medarbetare trivs med sitt arbete och med sin chef genomför vi regelbundna medarbetarundersökningar och ”temperaturtagningar” som man svarar på via enkäter. Resultaten ger viktig information om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras.

Avtalsenliga villkor

Som ett av Sveriges ledande omsorgsföretag är vi också en trygg arbetsgivare med bland annat kollektivavtal, avtalsförsäkringar och möjlighet till kompetensutveckling. Vi vill ta till vara på varje medarbetares kunskaper, idéer och synpunkter för att utvecklas och bli ännu bättre.

Vill du jobba hos oss? Spana in våra lediga jobb här