Hoppa till huvudinnehåll

"Engagemanget måste bara finnas där"

Tina började sin bana för ungefär 30 år sedan när hon som nyutexaminerad socionom började på socialtjänsten i Botkyrka. Här fick hon lära sig att utreda och bedöma familjer och det har gett henne värdefull erfarenhet som hon har stor nytta av som familjehemskonsulent.

Det blev ytterligare några år på socialtjänsten i Stockholms stad innan hon 2004 började arbeta som familjehemskonsulent på Barn & Ungdomsgruppen som sedermera övergick till Attendo.

Hon trivs väldigt bra med att arbeta på fältet nära familjerna och menar att hennes långa erfarenhet har gjort henne mer ödmjuk inför uppgiften.

– För att lyckas som konsulent måste du lägga dina egna värderingar åt sidan och se vad familjen faktiskt kan bidra med. Handlar det om en ungdom som är i sin frigörelseprocess och ska knyta an till en helt ny familj kräver det något helt annat än en treåring som har upplevt trauman i sin hemmiljö.

Quote

"Finns det trygghet och ett genuint intresse för barnet så räcker det långt."

Devider

Tina Björkman

Familjehemskonsulent

"Varje nytt möte ger ny energi"

Under åren har Tina arbetat med en mängd olika familjer. I varje nytt möte lär hon sig nya saker som ger ny energi.

– Jag tycker fortfarande att det är väldigt kul. Varje ny placering är en möjlighet att göra något ännu bättre, det är en fantastisk känsla, säger hon.

Under de senaste åren har Tina sett en större spridning av olika typer av familjer än den typiska kärnfamiljen i villa på landet. Numera kan ett familjehem vara en ensamstående kvinna eller man, ett samkönat par eller en nybliven pensionär.

– Det är ju bra om familjehemmen återspeglar hur familjer ser ut i vårt samhälle, det bidrar till att vi bättre kan matcha barn med familjer, säger hon.

Oavsett familjestruktur är det viktigt att det finns en grundstabilitet hos de personer som tar emot barn.

Barnens behov i centrum

Tina känner starkt för frågan om barnperspektivet inom socialtjänsten. BBIC (barnens behov i centrum) är en arbetsmodell som handlar om att utgå ifrån barnens perspektiv i alla delar av socialtjänstens arbete.

Att alltid utgå från barnets behov är ibland lättare sagt än gjort och det blev tydligt i det uppmärksammade fallet med den familjehemsplacerade flickan som kallas Lilla hjärtat och som avled i början av 2020 efter att hennes biologiska föräldrar fick tillbaka vårdnaden.

– Jag som har ett starkt engagemang för frågan hade hoppats att barnets perspektiv skulle väga tyngre år 2020. Barnen har alltid rätt till sitt ursprung men måste samtidigt kunna skyddas från den som är förövare. Vi får aldrig glömma det.