Hoppa till huvudinnehåll

Viktigt med planering

Det första hon gör är att se efter om någon medarbetare är sjuk eller om det är andra förändringar i dagens schema som måste hanteras snabbt. Sen sätter hon på kaffe till medarbetarna som börjar droppa in.

– Jag är alltid i god tid så att jag hinner ringa in personal och planera allt i Mobil Omsorg. Kunderna ska aldrig behöva märka av det som sker bakom kulisserna eller drabbas av förseningar, säger Charlene Kasten.

När den akuta morgonplaneringen är klar brukar hon följa med ut och jobba hos kunderna som undersköterska ett par timmar. Det är viktigt för att se hur allt funkar hos kunderna och för medarbetarna tycker hon.

– Då kan jag se om besöken hos enskilda kunder flyter eller behöver planeras på ett annat sätt.

Quote

"En omsorgshjälte är någon som har hjärtat på rätt ställe, och är omtänksam, noggrann och ödmjuk inför sitt uppdrag."

Devider

Charlene Kasten

Undersköterska, planeringsledare, kvalitetsansvarig

Närstående ska känna sig trygga

Inom Attendo hemtjänst i Säffle arbetar 19 personer med 47 hemtjänstkunderna och ett 15-tal hushållsnära kunder. Det är alltså en rätt liten grupp där alla medarbetare känner kunderna. Charlene försöker planera så att den som kommer till en kund på morgonen även tar resten av besöken den dagen.

– Jag ser också till att lägga ihop exempelvis städning och tvätt så att det blir en längre sammanhållen tid hos kunden istället för att det görs vid olika tillfällen. Det blir både trevligare och mer harmoniskt.

Hon lägger även mycket energi på att närstående ska var trygga.

– Det är inte så konstigt att närstående kan var lite oroliga och det är bara vi som kan skänka dem lugn genom en bra omsorg och en kontinuerlig dialog.

Charlenes, och medarbetarnas, dagar har både förenklats och förbättrats med Mobil Omsorg.

– Det är ett suveränt arbetsredskap. Jag kan se restid och försäkra mig om att alla kunder fått de insatser de ska ha. Om det tar längre tid hos en kund kan jag snabbt göra förändringar i schemat så att dagen ändå går ihop utan att kunderna efter blir lidande.

Vad är då en omsorgshjälte? Charlene hittar snabbt ett svar:

– Att man har hjärtat på rätta stället och är omtänksam, noggrann och ödmjuk inför sitt uppdrag.