Nöjda medarbetare ger bättre service

Jyrki Kulmala är föreståndare för Attendo Lassila i Helsingfors, ett omsorgshem för psykisk rehabilitering. I sitt ledarskap betonar han både frihet och ansvar.

– Jag sköter mina arbetsuppgifter och medarbetarna sköter sina. Jag klampar inte i onödan in på deras ansvarsområden för att flåsa dem i nacken, korrigera eller framföra mina åsikter. Saker kan hanteras på många olika sätt – men i grunden gillar människor när man litar på dem, säger Jyrki.

Han har själv lång erfarenhet av branschen och känner till arbetets praktiska utmaningar. På Attendo jobbar han dock uteslutande som chef och ansvarig för det administrativa arbetet.

– Jag har tillräcklig frihet i mitt arbete och kan i hög grad
sköta mina uppgifter på mitt eget sätt. På Attendo litar man på
sina kolleger och ger varandra utrymme att göra sitt jobb.

Quote

"I praktiken kräver arbetet alltid full kompetens, det finns inga biträdande uppgifter."

Devider

Jyrki Kumala

Verksamhetschef

Kompetens är viktigt

Boendet Lassila, som under sommaren flyttade till ett lugnt villaområde, har blänkande nya utrymmen. I huset jobbar elva omvårdare eller sjukskötare i tre skift. Alla medarbetare har gedigen utbildning, något som krävs för att klara arbetsuppgifterna.

– I praktiken kräver arbetet alltid full kompetens, det finns inga biträdande uppgifter.

Enligt den senaste medarbetarundersökningen är medarbetarna mycket nöjda med sin arbetsplats och med chefsarbetet – betydligt nöjdare än Attendos redan höga genomsnitt.

Medarbetarna motiverar sina omdömen med att de själva har stora möjligheter att påverka sitt arbete. Arbetet är välorganiserat och förväntningarna är tydliga. Man delar med sig av kunskap, och medarbetarna är också beredda att göra mer än det som förväntas.

– Nöjda medarbetare, bättre service, sammanfattar Jyrki.

Även kunder och närstående är nöjda. Enligt Jyrki beror de närståendes nöjdhet delvis på boendeperiodernas och anställningsförhållandenas längd. De närstående har lärt känna personalen och litar på dem.

– Vi kan ändå bara övertyga de närstående genom deras egna iakttagelser och upplevelser. Öppenhet, samarbete och kommunikation är det jag alltid betonar. Vi kontaktar och träffar regelbundet de närstående.

 

De boende genomgår psykisk rehabilitering

De 30 boende på omsorgshemmet Attendo Lassila är huvudsakligen 50–60 åriga kvinnor och män som länge varit sjuka och genomgår psykisk rehabilitering. Syftet med rehabiliteringen är att öka och upprätthålla deras funktionsförmåga på bästa möjliga sätt.

Hälften av de boende omfattas av omsorgsboende och hälften av effektiverat omsorgsboende. De boende kan röra sig fritt med egen nyckel, men på det effektiverade boendet jobbar också en skötare med nattjour.

Vardagarna styrs till stor del av gemensamma måltider och grundsysslor. De boende städar och tvättar kläder själva med handledarnas hjälp. Till programmet hör också olika slags aktiviteter, såsom motion, utfärder, pyssel, musikstunder – och discon. 

– Personer med psykiska problem är vanligtvis inte så aktiva, de har ofta nedsatt initiativförmåga och vill dra sig undan. Personalens största utmaning är därför att uppmuntra de boende att delta i de dagliga sysslorna och i olika aktiviteter, säger Jyrki.

– Medarbetarna är ändå motiverade och sköter sina arbetsuppgifter ansvarsfullt och noggrant. De respekterar de boende och vet att de utför ett viktigt jobb.