Hoppa till huvudinnehåll

Ett pågående försök på äldreboendet Attendo Ädelsten i Göteborg visar att meditation kan vara en lovande metod för att förbättra sömnen hos äldre och minska deras beroende av sömn- och lugnande medicin. - Från att kunna hålla meditationen i 20 sekunder kan flera av de äldre som deltar nu hålla meditationen i nästa 30 minuter, säger aktivitetsansvarig Mui Kinnerfors.

2024-04-16

Attendo fick den 18 september besked om att IVO beslutat att återkalla tillståndet för en mindre gruppbostad i Eskilstuna. Attendos syn är att beslutet är felaktigt och bolaget överklagade omgående beslutet till förvaltningsrätten. I samband med överklagandet begärde Attendo att beslutet inte ska gälla under tiden domstolen prövar ärendet (s.k. inhibition). Den berörda verksamheten är en mindre gruppbostad, med inriktning på stöd till personer med särskilda omsorgsbehov och beteendeproblematik. Det är fråga om en typ av omsorg som är komplex, men som är mycket viktig för såväl enskilda individer som för samhället som helhet.

2023-10-09

Första veckan i oktober går startskottet för Attendolunken som i år har 10- års jubileum. I år arrangeras lunkarna vid 18 orter runt om i Sverige med fler än 60 verksamheter som arrangörer. De första loppen arrangeras redan 29 september. Då står seniorerna från Linköping på startlinjen. - Det finns inget bäst före datum för rörelse. Med Attendolunkarna möjliggör vi för både de viktiga mötesplatserna och rörelse för alla seniorer oavsett fysisk form, säger Mali Fredgard Huber, chef för Attendos äldeboenden.  

2023-09-28