Biståndsbeslut för äldreboende

När det blir aktuellt med flytt till äldreboende är det många frågor att ta ställning till. Innan du kan flytta till ett äldreboende behöver du kontakta biståndshandläggare för att gå igenom vilka behov som finns.

När det är dags att flytta till ett äldreboende beror på många olika faktorer. Biståndshandläggaren går tillsammans med dig igenom hur vardagen fungerar. Till stöd kan det vara bra att presentera eventuella läkarintyg och annan vårdpersonal som kan bekräfta ditt behov av omsorg. 

Du har alltid rätt att söka äldreboende i en annan kommun än den du är folkbokförd i. Många närstående som tidigare bott långt bort vill flytta närmre familjen när omsorgsbehovet växer. Ansökan till andra kommuner behandlas på samma sätt; vänd dig till en biståndshandläggare i den kommun du vill flytta till. Prata direkt med biståndshandläggaren för att höra vilka möjligheter du har att välja äldreboende eftersom detta skiljer sig från kommun till kommun.

Hjälp med ansökan för äldreboende

Flytta till äldreboende checklista

Vad händer med min nuvarande bostad? 

Om du har en hyreslägenhet behöver du säga upp ditt kontrakt. Om du äger din bostad ska du istället lägga ut den till försäljning. Om du inte har några släktingar eller vänner som kan hjälpa dig med flytten behöver du ta kontakt med en flyttfirma.
 
Hur gör jag med telefon, el och hemförsäkring? 

Säg upp fasta avtal som exempelvis internet, tv, elavtal och hemförsäkring Flytta eventuell fast telefon om den ska behållas.
 
Hur gör jag med min post? 

För att du posten till din nya adress behöver du skicka in en adressändring. Du kommer att vara folkbokförd på ditt nya boende, men kan välja att ha en annan adress dit din post skickas. Detta innebär att du kan få all din post till exempelvis en närståendes adress. Det kan vara bra att teckna eftersändning, då går din post automatiskt till din nya adress även om avsändaren skrivit din gamla adress.

Vad innebär bostadstillägg? 

Bostadstillägg innebär att du får ett bidrag för att hjälpa till att täcka hyresavgiften. Detta är bra om du har svårt att få ekonomin att gå ihop. Ansökan gör du hos Pensionsmyndigheten.

Vad ska jag tänka på om jag har hemtjänst eller hemsjukvård? 

Om du har hemtjänst är det viktigt att du meddelar dem att du ska flytta. Tala om vart och när du ska flytta om du behöver hjälp att få med mediciner och medicinlista. Om hemtjänsten har nycklar till din bostad är det viktigt att du får tillbaka dem. Om du har kontakt med hemsjukvården ska du meddela även dem att du ska flytta. De tar i sin tur kontakt med ditt nya boende så att du får den medicinska omsorg du behöver.

Hur gör jag med trygghetslarm eller andra hjälpmedel? 

Det är viktigt att du återlämnar eventuella hjälpmedel du fått för att undvika onödiga kostnader.

Så ansöker du om äldreboende:

1

Ansök om biståndsbeslut

Kontakta en biståndsbedömare i din kommun för att göra en ansökan.

Så ansöker du
2

Välj utförare

Välj ett boende som passar dig. Kontakta oss för mer information om våra verksamheter.

Jämförelse av boendeformer
3

Meddela ditt beslut

När du bestämt dig för ett visst vårdboende meddelar du din biståndsbedömare.

Checklista vid val av äldreboende
4

Vi kontaktar dig

Om du valt Attendo tar vi kontakt med dig omgående för att planera din inflyttning.

Anpassning & inflytt

Håll kontakten med äldreomsorgens första närstående-app!

Vi på Attendo har utvecklat en app för att göra det smidigt för närstående och boende att ta del av det som händer både på och utanför boendet - direkt i mobilen.

Med bilder och information får man en känsla av det som mamma eller pappa – morfar eller svärmor är med om på dagarna. Appen har fått namnet Attendo Nära och den fungerar ungefär som sociala medier med bildflöde och möjlighet att dela bilder och kommentarer.

Många närstående bor långt bort och har inte möjlighet att besöka sina nära och kära lika ofta som de skulle vilja och då kan bilderna och filmklippen från boendet bli en trygghet.

Mer om appen

Intresserad av äldreboende?