Hoppa till huvudinnehåll

Attendo inför munskydd som komplement till övriga skyddsåtgärder

2020-05-13
Nu tar Attendo nästa steg för att höja skyddsnivån runt de äldre som en följd av coronavirusets framfart. Det innebär att Attendos medarbetare nu kommer att bära munskydd som ett komplement till övriga skyddsåtgärder på äldreboenden och i hemtjänsten.

Dela

 – Våra kunder ska kunna känna sig trygga i att vi gör allt vi kan för att öka skyddet mot covid-19. Det finns en liten risk att man är smittbärare trots att man inte har några symtom och med den här åtgärden vill vi minska risken för smittspridning. Våra medarbetare ska också kunna känna sig trygga i att de inte för eventuell smitta vidare till våra kunder, säger Martin Tivéus, vd och koncernchef för Attendo.

Efterfrågan på skyddsutrustning till sjukvård och omsorg är extrem i hela världen. Attendo har under hela covid-19-utbrottet haft tillgång till den skyddsutrustning som krävts för att medarbetarna ska kunna utföra omsorgen i enlighet med de riktlinjer och rekommendationer som myndigheterna föreskrivit. Nu adderar Attendo alltså munskydd som ett komplement till övriga åtgärder:

  • Besöksstopp/besöksförbud på äldreboenden
  • Kontroll av medarbetares hälsotillstånd inför varje arbetspass, inklusive temperaturtagning
  • Utbildningsinsatser för samtliga medarbetare i basala hygienrutiner, hantering av skyddsutrustning mm
  • Ett säkerhetsavstånd på två meter där det är möjligt
  • Kontroller av basala hygienrutiner
  • Testning för antikroppar av medarbetare som återvänder i tjänst efter att de varit hemma med symtom som skulle kunna vara covid-19

– Erfarenheter från våra verksamheter i Norge och Finland visar att en ökad nivå på skyddsutrustning, främst munskydd, bidrar till minskad smittspridning på våra äldreboenden. Dessutom har vi haft ett antal pilotprojekt i Sverige där vi framgångsrikt tillämpat samma strategi, säger Martin Tivéus.

Vid smitta eller misstänkt smitta används alltid plastförkläde och skyddshandskar i kombinationen  munskydd/skyddsglasögon/visir. Vi sätter in isoleringsvård, så kallad "kohortvård", vilket innebär att dedikerade medarbetare tar hand om den smittade/sjuka personen under hela arbetspasset. De medarbetarna får inte arbeta med andra kunder, vistas i kök eller övriga gemensamma utrymmen. 

Inom Individ och Familj, LSS och Socialpsykiatri finns enskilda kunder som tillhör riskgrupper och som hanteras utifrån individuella riskanalyser när det gäller eventuella behov av skyddsutrustning.