Hoppa till huvudinnehåll

Besöksstopp i vård- och omsorgsboenden

2020-11-12
Från och med den 12 november 2020 gäller besöksstopp i vård- och omsorgsboenden i flera av landets kommuner.

Dela

I de kommuner som har beslutat om besöksstopp och som Attendo verkar i, avråder vi från besök på våra äldreboenden.

Bakgrunden till beslutet är en kraftig ökad samhällsspridning av Covid-19. Det innebär att Attendo avråder från besök i berörda verksamheter under en begränsad period och inför särskilda rutiner för de besök som, trots avrådan, måste ske under perioden.

Vi gör vårt yttersta för att hantera den uppkomna situationen på bästa sätt och se till att eventuella besök trots läget genomförs på ett säkert och värdigt sätt.

Vi uppmuntrar alla medarbetare att hjälpa närstående att genomföra samtal, eller hålla kontakt genom olika digitala mötesformer så att den viktiga närståendekontakten ändå kan behållas. Vi uppmuntrar även till fortsatta utomhusbesök under säkra former där man håller avstånd och använder munskydd.

Attendo genomför dagliga hälsokontroller av samtliga medarbetare som innebär temperaturtagning och kritiska frågor om allmäntillstånd inför varje arbetspass. Sedan mitten av maj har vi en höjd skyddsnivå på samtliga äldreboenden. Det innebär att våra medarbetare bär munskydd vid alla vårdnära omsorgsmoment. Vi undviker att de boende samlas i dagrum och kök och försöker, i den mån det går att måltider ska intas i de boendes lägenheter. Vi möblerar om i dagrum och gemensamma utrymmen så att avstånd kan respekteras och vi uppmanar medarbetarna att följa myndigheternas råd och rekommendationer utanför arbetstid.  

Om smitta uppstår på ett specifikt boende, informerar vi alltid närstående om den uppkomna situationen och vilka åtgärder som vidtas.

Är du som närstående osäker – kontakta boendet och hör efter om vad som gäller just där.

 

Text redigerad: 2020-11-30