Hoppa till huvudinnehåll

Skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning

2020-03-10
Attendo vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Detta efter att Folkhälsomyndigheten meddelat att det finns samhällsspridning i Sverige. Vi inför stopp för besök på våra äldreboenden. Medarbetare som uppvisar sjukdomssymtom ska inte vistas i verksamheterna, detta gäller alltid. Medarbetare testas för feber och andra sjukdomssymtom inför varje arbetspass.

Dela

Kontinuerligt arbete för att minska riskerna för smitta

En studie från Italien, som bland annat Sveriges Television rapporterar om ger en tydlig bild av hög medelålder bland de avlidna av viruset. Som Nordens ledande omsorgsföretag med drygt 100 äldreboenden i Sverige bedömer vi att den här åtgärden är nödvändig för att begränsa risken för ytterligare smittspridning.

Attendo har sedan tidigare infört skärpta bestämmelser för medarbetare som vistats i områden där Utrikesdepartementet avråder ifrån att resa. Nu skärps bestämmelserna ytterligare genom att medarbetare som varit utomlands överhuvudtaget, behöver stanna hemma 14 dagar efter hemkomst tills man återgår i arbete. 

På våra enheter arbetar vi kontinuerligt för att minska riskerna för smitta genom ordentlig genomgång av våra arbetssätt gällande vårdhygien. Beredskap finns för att vidta ytterligare åtgärder som exempelvis isoleringsprocesser.

Texten uppdaterades 2020-03-19