Hoppa till huvudinnehåll

Angående Uppsala hemtjänst

2022-03-17
Det har uppdagats oegentligheter inom ett av Attendos fyra hemtjänstområden i Uppsala (Gottsunda). Attendo ser mycket allvarligt på detta och har genomfört en omfattande utredning i syfte att gå till botten med vad som har hänt. Attendo har nu polisanmält händelserna och överlämnat relevant information till polisiära myndigheter.

Dela

Utredningen har visat att ett antal personer i den lokala verksamheten i Gottsunda, tillsammans och i samförstånd har begått oegentligheter för egen vinning och på bekostnad av Attendo och Uppsala kommun. Det misstänks bland annat att personer har fått ut lön från Attendo utan att arbeta. Denna typ av välfärdsfusk har troligen möjliggjorts av att anställda inom kommunen har beviljat biståndsbedömd tid på kunder som går utöver kundernas reella behov. Handlingarna har dolts för Attendo och har skadat såväl Attendo som Uppsala kommun. Händelserna är polisanmälda och Information har överlämnats till polisen. Personerna har tagits ut tjänst och är under polisutredning.

Det finns idag inget som tyder på att kunder inte har fått den omsorg som de behöver, vare sig i Attendos eller kommunens utredning.

Uppsala kommun har valt att häva sitt avtal med Attendo och avbryta samarbetet avseende hemtjänst i hela Uppsala. Attendo beklagar detta, inte minst eftersom Attendo är en uppskattad aktör som bedrivit hemtjänst i kommunen under lång tid. Det påverkar kunder och medarbetare och blir en bestraffning för att några få individer begått oegentligheter.

Attendo kommer nu att säkerställa en trygg överlämning av hemtjänstkunder till nya utförare.

Attendos övriga verksamheter i Uppsala påverkas inte av det inträffade.

Attendo har under utredningen nåtts av uppgifter om att de ansvariga för den lokala hemtjänstverksamheten i Gottsunda också kan ha utnyttjat medarbetare för egen vinning. Attendo ser oerhört allvarligt på dessa uppgifter och samarbetar med polisen för att klarlägga fakta.

Gottsunda är ett särskilt utsatt område där såväl medborgare som samhällsinstitutioner löper större risk för brott. Attendos hemtjänstverksamhet i Gottsunda kom från ett förvärv 2019, och den lokala ledningen i verksamheten har funnits med från förvärvet. Attendo kommer att initiera ett branschgemensamt arbete för se hur man kan hantera risker för oegentligheter inom särskilt utsatta områden kopplat till omsorgen.

Texten uppdaterades 2022-03-22