Hoppa till huvudinnehåll

Situationen i Ukraina - Vi kan hjälpa till

2022-04-25
Vi har mångårig erfarenhet av att ta emot ensamkommande barn, ungdomar och familjer i våra verksamheter. Vi känner väl till vilka krav det ställer på omhändertagande, trygghet och kompetens att ta emot människor på flykt och i kris.

Dela

Vi har jour- och familjehemsvård med familjer över hela Sverige, från Kalix i norr till Ängelholm i söder. Genom åren har dessa familjer tagit emot många barn, ungdomar och familjer med olika typer av trauman. Vi har sett vikten av att på ett tryggt och stödjande sätt kunna möta de behov och reaktioner som uppstår. Våra familjer och familjehemskonsulenter är därför grundutbildade inom TMO, traumamedveten omsorg. Där lyfter man fram trygghet, relation och coping som tre viktiga faktorer för att skapa läkande vardagsmiljöer för barn och unga som utsatts för trauma.

Familjehemskonsulenterna är även utbildade enligt TMO:s konsultationsmodell för att kunna handleda familjer i att införliva sina kunskaper i det dagliga vardagslivet kring barnen. Med det stora antal människor som nu söker skydd i Sverige kan arbetsbelastningen för er i kommunerna bli större. Våra erfarna familjehemskonsulenter med utbildning inom TMO kan avlasta er genom att handleda kommunala familjehem under den tid ni bedömer att behovet finns.

Förutom jour- och familjehem har vi även stödboenden, HVB och träningslägenheter. Våra verksamheter har under åren tagit emot ett stort antal ensamkommande ungdomar. Personalen har erfarenhet, kompetens och upparbetade arbetssätt för att kunna möta dessa ungdomars behov och kunna erbjuda en trygg och stödjande miljö.

Vi tar emot ärenden dygnet runt

Hej,

Kontakta oss om du har frågor om ett särskilt ärende eller bara vill ha rådgivning. Vi har en hög beredskap och tar emot ärenden dygnet runt, varje dag. Våra verksamheter tar emot placeringar från alla delar av landet.

Ring oss på 072-189 28 30 dagtid eller 020-40 37 00 för övriga tider eller mejla till info.iof@attendo.se