Hoppa till huvudinnehåll

Internationella kvinnodagen

2024-03-08
På äldreboendena i vårt avlånga land bor fler kvinnor än män och alla dessa kvinnor har en intressant historia att berätta. Inte minst från ett kvinnoperspektiv. Vi träffade en av dem, Anna-Lisa Maxén, som bor på Attendo Ädelstenen i Göteborg. Hon är sjuksköterska och har under sina yrkesverksamma år arbetat med utbildning inom omvårdnad. Flera av medarbetarna på Ädelstenen har faktiskt en gång varit hennes elever!

Dela

Anna-Lisa

Vad betyder Internationella kvinnodagen för dig, Anna-Lisa?

För mig är det avgörande att uppmärksamma kvinnor, eftersom mäns prestationer prioriteras i de flesta sammanhang. Det är särskilt viktigt i kulturer där kvinnor är underordnade män.

Det är ofta kvinnor som arbetar som lärare och sjuksköterskor, med lägre lön och status. I Sverige har vi kommit långt när det gäller jämställdhet, men det har alltid varit en tydlig förväntan på oss kvinnor att ta hand om omsorgsuppgifter medan män vill tjäna mer pengar. För många kvinnor var omsorgsyrken ett av få alternativ förr.

Hur var det att jobba i Pakistan?

Det var mycket intressant. Människorna var artiga och undvek nedlåtande kommentarer. Att kunna läsa och skriva är avgörande, men hälften av befolkningen hindras från detta. Flickor, särskilt de äldsta, har oftast sämre tillgång till utbildning eftersom de förväntas ta hand om hushållet.

När jag arbetade där kunde jag se hur kvinnor ofta värderades mindre, men det har blivit lite bättre och fler flickor får nu tillgång till utbildning och en förbättrad ställning.

Vad vill du hälsa till andra kvinnor på internationella kvinnodagen?

Jag vill uppmana alla kvinnor att synas och göra sin röst hörd och visa att de kan prestera lika bra, om inte bättre, än män! Det gläder mig att kvinnor idag har möjlighet att arbeta inom yrken som tidigare dominerades av män. Men om jag fick välja om mitt yrke skulle jag välja samma igen och jag skulle uppskatta det stöd från manliga kollegor som jag saknade då.