Hoppa till huvudinnehåll

Tack alla kunder och hjältar i hemtjänsten!

2024-01-26
Imorgon är det hemtjänstens dag och det uppmärksammas runt om i Attendo. Vi har ungefär 10 000 hemtjänstkunder från Umeå i norr ända ner till Helsingborg i söder som våra medarbetare varje dag, året om, ger service och omsorg till.  Om ett år firar Attendo Hemtjänst 40 år samt det faktum att vi var den första privata utföraren i Sverige och fortfarande är den ledande aktören i branschen.

Dela

I vår hemtjänst finns många medarbetare som varje dag gör stor skillnad för kunderna. En av dem är Patrick Berglund som korades till Attendos Omsorgshjälte 2023 bland de 3 000 andra medarbetarna inom hemtjänsten.

- Det känns nästan overkligt! Jag gillar verkligen mitt jobb och kunderna är mina vänner, när man trivs bra på jobbet blir man bra på det, säger Patrick.

Med närmare 20 års erfarenhet i hemtjänsten har Patrick mängder av samlad kunskap från omsorgen, men framförallt utmärker han sig för sitt engagemang och genuina intresse för kunderna.

Attendo Hemtjänst - vi hjälper dig i vardagen

Hemtjänstens historia:

Från fattighus till dagens moderna hemtjänst och nya tekniska hjälpmedel. Idag har närmare 150 000 personer i Sverige hjälp av hemtjänst för att klara sin vardag i hemmet. Men hur såg det ut i Sverige innan hemtjänsten och hur har den utvecklats? 

  • 1800-talet. Äldreomsorgen var begränsad, med äldre som bodde i så kallade backstugor eller fattigstugor och fick klara sig själva utan stöd från samhället.
  • 1920-talet. Fattigvårdslagen infördes och ålderdomshem blev en kommunal skyldighet.
  • 1940-talet. Det stora skiftet i äldreomsorgen inleddes tack vare författaren Ivar Lo-Johansson, vars kritik av dåvarande äldreomsorg ledde till en ny inriktning mot hemvård istället för vårdhem.
  • 1950-talet. Kommunal hemtjänst introducerades i eget hem.
  • 1960- och 1970-talen. Hemtjänsten utvidgades för att möta det ökande behovet av omsorg. Dock kunde man inte erbjuda hemvård till alla som behövde det och det fanns fortfarande problem med institutionaliserad långvård. Detta ledde till kritik och krav på förändringar i äldreomsorgen under 1980-talet.
  • 1992. Ädelreformen genomfördes som gav kommunerna det samlade ansvaret för äldreomsorgen och långvarig somatisk vård.
  • 2000-talet. Lagstadgad valfrihet infördes inom hemtjänsten och olika typer av serviceboenden avvecklades till förmån för utbyggd hemtjänst.

Nya tekniker och hjälpmedel har utvecklats under åren, allt från syn- och hörselhjälpmedel, säkerhetslarm, hemtjänstkameror och nya sätt att kommunicera på. Den tekniska utvecklingen går fort och vi kommer framöver få se fler innovationer som underlättar vardagen för äldre så att man med stöd från hemtjänst kan bo kvar hemma.