Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Attendo bygger för framtiden

hero icon left
hero icon right

Det behövs fler platser i äldreomsorgen

I dag är över en halv miljon svenskar över 80 år. Omkring 100 000 av dem bor på ett äldreboende. Redan år 2030 kommer antalet äldre växa till över 800 000, vilket ställer krav på kommunerna att bygga ut äldreomsorgen med fler platser.

Redan idag finns platsbrist inom äldreomsorgen i drygt 4 av 10 kommuner i Sverige. Under kommande årtionde finns ett växande behov av att bygga nya boenden eller rusta upp de som redan finns.

Mot denna bakgrund är det enkelt att förstå att trycket på platser på äldreboende kommer att öka ännu mer framöver. Beräkningar gör gällande att det fram till 2030 behöver byggas 40 000 nya platser på äldreboenden för att täcka behoven.

Experter på att utveckla och bygga boenden

Attendo har lång erfarenhet av att driva äldreboenden i egen regi i Sverige, och vi har många nya byggprojekt på gång. Vi har lång erfarenhet och kompetens av att utveckla och bygga moderna äldreboenden och vi delar gärna med oss av vår expertis till kommuner som är intresserade.

Fördelar med egen regi

Vi har den kompetens som krävs för att bygga nya äldreboenden som möter högt ställda krav på kvalitet och anpassning till vad de äldre vill ha. Om vi får rätt förutsättningar kan vi ta ansvar för hela processen, allt från att hitta rätt tomt till att köpa inventarier och rekrytera medarbetare för att driva en verksamhet med hög kvalitet och nöjda kunder.

Avlastning: Vi avlastar kommunen och tar hand om hela byggprocessen. Från att hitta lämplig tomt till projektering, byggnation, inköp av inventarier och rekrytering av personal.

Inget bundet kapital: Som vårdföretag tar vi den finansiella risken med att bygga och utveckla boendet.

Valfrihet och mångfald: Kunder erbjuds att välja mellan flera utförare och kan hitta ett boende som passar en själv, exempelvis ett boende med särskild inriktning- eller livsstilsboende

Tillför kompetens och kvalitet: Kommunen får en samarbetspartner som har expertis och erfarenhet av att bygga och driva boenden.

Långsiktigt engagemang: Egen regi borgar för ett långsiktigt samarbete mellan utförare och kommunen. Det skapar trygghet för kunder såväl som medarbetare.

Bäst arbetssätt: Vi har lång erfarenhet från att planera, bygga och driva olika omsorgsverksamheter. Detta ger oss värdefull kunskap om hur ett boende bäst bör utformas för att vara funktionellt.