Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Kvalitet i Attendo

Kvalitetsarbete 24 timmar om dygnet

En översikt för att underlätta ditt val av vård och omsorg.

Attendos kvalitetsarbete bygger på noggrann planering, dokumenterat genomförande, granskning och uppföljning.