Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Kvalitet i Attendo

hero icon left
hero icon right

En lärande organisation

Hög kvalitet i vår verksamhet är avgörande för att vi ska ha nöjda kunder. Vi har därför en tydlig struktur för kvalitetsarbetet som genomsyrar alla delar av företaget. Från det lokala kvalitetsarbetet som alla våra medarbetare är delaktiga i, ex. på äldreboendet eller i hemtjänsten, till det övergripande kvalitetsarbetet som syftar till att vi ska erbjuda individanpassad omsorg av hög kvalitet.

Våra mål är att:

  • Attendo ska ha högst kundnöjdhet på varje ort där vi finns

  • Attendo ska stå för en hög stabil omsorgskvalitet och vara ledande/drivande inom kvalitetsutveckling

Vi arbetar systematiskt med att fortlöpande säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. Vi är måna om att vara en lärande organisation, som utifrån evidens och uppföljning satsar på ständiga förbättringar – alltid med individernas behov och önskemål i centrum.