Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Lex Sarah och Lex Maria

Vi redovisar löpande händelser som rapporteras enligt Lex Sarah och Lex Maria

hero icon left
hero icon right

Attendos kvalitetsarbete bygger på noggrann planering, dokumenterat genomförande, granskning och uppföljning. Alla avvikelser utreds och analyseras för att vi ska veta vad som  har fungerat och förhindra att eventuella misstag sker igen. Alla nya medarbetare i Attendo får utbildning i avvikelsehantering där Lex Maria och Lex Sarah är en del. Våra rutiner för avvikelshantering uppmuntrar våra medarbetare att alltid rapportera avvikelser, hellre en gång för mycket än tvärtom.

Lex Sarah är det vardagliga namnet på 14 kap. 2 § i socialtjänstlagen, som föreskriver att den som är anställd inom vård och omsorg (socialtjänsten) är skyldiga att rapportera övergrepp, vanvård och andra missförhållanden till huvudman. Även risker för missförhållanden ska rapporteras. Med Lex Maria avses motsvarande skyldighet för hälso och sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagen.

Har du frågor kontakta gärna Attendos kvalitetsavdelning via kvalitetsavdelningenAO@attendo.se