Hoppa till huvudinnehåll

Förstärkt familjehemsvård kan förbättra barns psykiska hälsa

2023-10-26
Ny forskning av Anna-Karin Åkerman, medarbetare vid Attendo, Tjust Behandlingsfamiljer och doktorand vid Linköpings universitet visar att barnens och ungdomarnas självskattningar påvisar en signifikant minskning av psykiatriska symtom, känslomässiga och sociala problem med den relationsinriktade behandlingsmodellen Treatment By Foster care (TBF).

Dela

Familjehemsplacering är en vanlig åtgärd när föräldrar inte kan tillgodose sina barns behov. I vissa fall, när problemen är mer allvarliga och komplexa, används förstärkt familjehemsvård. Anna-Karin Åkermans har forskat runt förändringsbanor förknippade med förstärkt familjehemsvård i en relationsinriktad behandlingsmodell kallad Treatment By Foster care (TBF).  Resultatet visar att barnens och ungdomarnas självskattningar påvisar en signifikant minskning av psykiatriska symtom, känslomässiga och sociala problem med behandlingsmodellen.

Forskningen betonar även behovet av att familjehemsplaceringar och behandlingsplaner tar hänsyn till tidsaspekten och strävar efter att skapa stabilitet och trygghet för de mest utsatta barnen i samhället. Detta kan också öka motivationen hos familjehemsföräldrar att fortsätta sitt uppdrag.

Framtida studier är nödvändiga för att utforska vilka aspekter av behandlingen som är avgörande och för att fördjupa kunskapen om hur insatser och behandling i familjehemsvård bör utformas.

 

Fakta om studien:
Studien inkluderade barn och unga i åldrarna 5 till 20 år som fått behandling inom förstärkt familjehemsmodell, Treatment By Foster care (TBF).

Anna-Karin Åkerman är leg. psykolog, leg. psykoterapeut Handledare och lärare i psykoterapi Doktorand i klinisk psykologi, IBL, Linköpings universitet.

Ta del av hela studien här

Anna-Karin Åkerman