Filtrera

Attendo har utsett Patrik Högberg till Affärsområdeschef för Attendo Skandinavien och ny medlem av koncernledningen i Attendo. Patrik kommer närmast från rollen som VD för värdetransportbolaget Loomis verksamhet i Storbritannien och har dessförinnan haft flera ledande befattningar inom privat och offentlig sektor.

2023-09-27

Vi har en stor brist på sjuksköterskor i Norden sedan många år tillbaka. För att lösa en del av bristen har Attendo har samarbetat med bemanningsföretag i Filippinerna från 2016 för att språkträna sjuksköterskor i svenska eller finska och därmed kunna arbeta inom vår äldreomsorgsverksamhet på respektive marknad. I ett senare skede har de kunnat få sina legitimationer godkända.

2023-05-11

Andreas Persson har utsetts till ny chef för fastighet och etablering i Attendo Skandinavien. Andreas har gedigen erfarenhet av att driva expansion och nyetablering av olika företag, i Sverige och internationellt.

2023-01-11

Ett stort inflöde av patienter till Visby lasarett under helgdagarna kombinerat med hög sjukfrånvaro bland medarbetarna har lett till ett ansträngt läge för sjukvården på Gotland.

2023-01-03

Under november månad har Vårdföretagarnas samtliga branscher hållit årsmöte och valt nya styrelser. Attendo har representation i två av fyra branschstyrelser.

2022-12-06