Hoppa till huvudinnehåll

Filtrera

Ny forskning av Anna-Karin Åkerman, medarbetare vid Attendo, Tjust Behandlingsfamiljer och doktorand vid Linköpings universitet visar att barnens och ungdomarnas självskattningar påvisar en signifikant minskning av psykiatriska symtom, känslomässiga och sociala problem med den relationsinriktade behandlingsmodellen Treatment By Foster care (TBF).

2023-10-26

Attendo fick den 18 september besked om att IVO beslutat att återkalla tillståndet för en mindre gruppbostad i Eskilstuna. Attendos syn är att beslutet är felaktigt och bolaget överklagade omgående beslutet till förvaltningsrätten. I samband med överklagandet begärde Attendo att beslutet inte ska gälla under tiden domstolen prövar ärendet (s.k. inhibition). Den berörda verksamheten är en mindre gruppbostad, med inriktning på stöd till personer med särskilda omsorgsbehov och beteendeproblematik. Det är fråga om en typ av omsorg som är komplex, men som är mycket viktig för såväl enskilda individer som för samhället som helhet.

2023-10-09

Första veckan i oktober går startskottet för Attendolunken som i år har 10-års jubileum. I år arrangeras lunkarna vid 18 orter runt om i Sverige med fler än 60 verksamheter som arrangörer. De första loppen arrangeras redan 29 september. Då står seniorerna från Linköping på startlinjen.

2023-09-28

Attendo har utsett Patrik Högberg till Affärsområdeschef för Attendo Skandinavien och ny medlem av koncernledningen i Attendo. Patrik kommer närmast från rollen som VD för värdetransportbolaget Loomis verksamhet i Storbritannien och har dessförinnan haft flera ledande befattningar inom privat och offentlig sektor.

2023-09-27

Vi har en stor brist på sjuksköterskor i Norden sedan många år tillbaka. För att lösa en del av bristen har Attendo har samarbetat med bemanningsföretag i Filippinerna från 2016 för att språkträna sjuksköterskor i svenska eller finska och därmed kunna arbeta inom vår äldreomsorgsverksamhet på respektive marknad. I ett senare skede har de kunnat få sina legitimationer godkända.

2023-05-11

Andreas Persson har utsetts till ny chef för fastighet och etablering i Attendo Skandinavien. Andreas har gedigen erfarenhet av att driva expansion och nyetablering av olika företag, i Sverige och internationellt.

2023-01-11