Filtrera

Cirkus Baronette är en världsberömd cirkus med unika attraktioner; lindansösen Valevska är den främsta i sin konst och cirkusen sägs ha världens enda livs levande enhörning. Men en dag kastas allt omkull då cirkusdirektören Charlie avlider i ett hjältedåd. Vem ska ta över cirkusen? Kan de fortsätta tillsammans… eller kommer de att skingras för vinden? En historia om att välja sin egen familj och att följa sitt hjärtas röst.

2022-06-08

Åklagarmyndigheten har väckt åtal mot tre personer avseende ett erinransärende inom Attendo Sverige från juni 2020. Attendo är inte en part i målet, men vi kommer att följa processen noga. Det är bra att frågan utreds och prövas.

2022-04-13

Under 2021 beslutade Attendo att avskaffa möjligheten till rörliga ersättningar för Attendos koncernledning och operativa chefer i Skandinavien. Detta skedde bland annat som en konsekvens av samhällsdebatten kring rörliga ersättningar.

2022-03-12

Attendo har gjort en genomgripande genomlysning av arbetet under pandemin i allmänhet och på några av de hårdast drabbade verksamheterna i synnerhet.

2021-06-08