Hoppa till huvudinnehåll

Osäker situation för våra kollegor från Filippinerna

2023-05-11
Vi har en stor brist på sjuksköterskor i Norden sedan många år tillbaka. För att lösa en del av bristen har Attendo har samarbetat med bemanningsföretag i Filippinerna från 2016 för att språkträna sjuksköterskor i svenska eller finska och därmed kunna arbeta inom vår äldreomsorgsverksamhet på respektive marknad. I ett senare skede har de kunnat få sina legitimationer godkända.

Dela

Migrationsverket har beviljat temporära uppehållstillstånd för denna grupp. Nu, upp till sju år senare har myndigheten fattat flera beslut där de inte beviljar förlängning av uppehållstillstånden med hänvisning till påstådda formaliafel.

Inom Attendos svenska verksamhet arbetar idag cirka 100 kollegor som kommer från Filipinerna via internationell rekrytering. En del av dessa har permanent uppehållstillstånd men flera medarbetare riskerar att inte få sina temporära uppehållstillstånd förlängda.

Situationen är mycket olycklig för berörda kollegor och deras familjer, men också för kollegor, kunder och närstående. De är mycket uppskattade på sina verksamheter och utför ett viktigt omsorgsarbete.

Vi stödjer våra medarbetare i den uppkomna situationen. Det är beklämmande att dessa sena och oväntade beslut nu riskera att påverka livssituationen för kollegor som gör så stor nytta för Sverige.