Hoppa till huvudinnehåll

Kommentar om covid-stöd och ersättningar

2021-05-03
Covidstöd från det offentliga har utgått till alla utförare av omsorg för ersättning av kostnader för skyddsutrustning samt ökade lönekostnader till följd av ökad sjukfrånvaro under 2020. För Attendo har detta enbart kompenserat en liten del av de extrakostnader som pandemin inneburit. Ingen kompensation från det offentliga har gått till rörliga ersättningar.

Dela

Under 2020 påverkades det finansiella resultatet kraftigt negativt av pandemin, vilket påverkade aktieägarna och ingen utdelning utbetaldes.

Styrelsen fattar beslut om ersättning till ledningen i enlighet med gällande avtal och på basis av kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet och aktieägarevärde (finansiellt resultat). Ingen rörlig ersättning har utgått avseende Attendos finansiella resultat under 2020 men däremot utgick ersättning för medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet. Både medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet ökade under året i Sverige och Finland.

Det har förekommit uppgifter i media om lägre genomsnittslöner, vilket är missvisade. Attendo följer kollektivavtal på alla marknader och inga medarbetare får lägre löner. Däremot är löneläget olika för olika marknader. Högre i Sverige och lägre i Finland varför genomsnittslönen för Attendo som helhet blir lägre.