Hoppa till huvudinnehåll

Kommentar till åklagarärende

2022-04-13
Åklagarmyndigheten har väckt åtal mot tre personer avseende ett erinransärende inom Attendo Sverige från juni 2020. Attendo är inte en part i målet, men vi kommer att följa processen noga. Det är bra att frågan utreds och prövas.

Dela

Attendo har genom en egen utredning konstaterat att erinransärendet hanterades felaktigt. Erinran togs tillbaka våren 2021 och Attendo har bett medarbetaren om ursäkt.

Efter händelserna har Attendo genomfört ett omfattande arbete för att främja en öppna och lärande kultur. Samtliga medarbetare och chefer har genomgått utbildningar i meddelarfrihet samt rättigheter och skyldigheter att anmäla misstanke om missförhållanden. Vi eftersträvar en kultur där alla medarbetare känner att de kan komma till tals.