Hoppa till huvudinnehåll

Lägre överdödlighet på Attendos äldreboenden under pandemin

2021-06-04
Sirona Health Solutions har på uppdrag av Attendo, genomfört en oberoende analys av överdödligheten på svenska äldreboenden under pandemin. Den visar att Attendo hade en överdödlighet som var 19 procentenheter lägre än andra utförare (privata och offentliga). Jämfört mot kommunala utförare hade Attendo 25 procentenheter lägre överdödlighet.

Dela

Analysen berör tidsperioden mars 2020 - april 2021 och omfattar kommuner där Attendo bedriver äldreboende och som har tillräcklig historik av jämförelsedata, vilket omfattar cirka en tredjedel av Sveriges äldreboenden - (558 äldreboenden  i 33 kommuner).  

Ta del av rapporten i sin helhet här.