Hoppa till huvudinnehåll

Ensamhet - ett stort problem bland äldre

Att känna sig ensam, exkluderad och inte delaktig i ett sammanhang är känslor som alla kan uppleva. Men ensamhet är framförallt ett stort problem bland äldre. Alldeles för många äldre i Sverige känner sig ensamma idag och tyvärr finns det både psykiska och fysiska faror med ensamheten.

Det är därför viktigt att prata om ämnet och framförallt tydliggöra att det finns flera hjälpmedel för att ta sig ur ensamhet. Samt att det finns exempel där äldre har fått känna både gemenskap och delaktighet igen.

Farorisker med ensamhet

En förlust av närstående, familj eller husdjur är ofta en betydande och avgörande orsak till att ofrivillig ensamhet uppstår. Med ofrivillig ensamhet ökar risken för isolering, nedsatt hälsa, demenssjukdomar och psykisk ohälsa, vilket är förekommande problem hos många äldre.

Psykisk ohälsa som depression och ångest i äldre dagar kan dessvärre också leda till sämre matvanor, nedsatt självkänsla och förtidig död. Det är nästan dubbelt så många kvinnor över 50 år som lider av depression jämfört med män. Medan män över 80 år istället är en kraftigt överrepresenterad riskgrupp om man tittar på självmordstal, enligt statistik från SPF Seniorerna.

Men ensamhet kan även uppstå i samband med en rad andra riskfaktorer. Exempelvis ekonomiska, sociala eller fysiska hinder som kan påverka din vardag. Med försämrad syn, hörsel eller rörlighet kan det bli allt svårare att ta sig in och ut ur hemmet. Vilket kan leda till att du inte längre kan eller vill vistas i sociala miljöer.

89-åriga Gerhard fick en ny bästa kompis

När Gerhard Andersson förlorade sin hustru Ulla i cancer förändrades livet. Han miste inte bara sin livskamrat utan många av vardagsbestyren blev också eftersatta. Men tack vare stödet från Carolina Hedlén och Attendos hemtjänst i Västerås har han inte bara fått rätsida på tillvaron - utan också en ny bästa kompis.

Efter hustruns bortgång beviljade kommunen hemtjänst som ett extra stöd. En hjälp som i början innebar att matlådor kördes ut till Gerhard några gånger i veckan. Men de senaste åren har insatserna vuxit till att omfatta två besök om dagen, med allt från städ och tvätt till personlig hygien, matinköp och matlagning på plats i hemmet.

Den som vanligtvis kommer på besök är Carolina Hedlén, 25 år. Hon och Gerhard fick snabbt en nära kontakt och träffas nu nästan dagligen. Tillsammans har de hittat på många saker utöver bestyren i hemmet. De försöker få tid till allt från promenader, gå på stan, gå ut och äta eller handla. De har till och med varit och sett flera biofilmer, då film är ett av Gerhards stora intressen.

"Vi är som två goda vänner"

Idag är hon en fast punkt i tillvaron och någon som Gerhard gärna ser fram emot att träffa.
– Hon är jätteviktig för mig, vi är som två goda vänner. Det är en rar och trevlig tjej med fin humor. Och så har vi väldigt kul tillsammans, berättar Gerhard.

Att äldreomsorgen ibland får kritik har han noterat. Men själv har han bara positiva upplevelser under de 7 år som kund i hemtjänsten.
– Jag är oerhört nöjd med både kommunen och Attendo, det måste jag säga. Men mest nöjd är jag så klart med Carolina, avslutar Gerhard.

Motverka ensamhet för äldre - gör din vardag meningsfull

Det är viktigt att skapa möjligheter till vänskap och gemenskap, ge stöd och göra vardagen meningsfull för att motverka ensamhet för äldre. Men hur gör man det? Hur gör vi på Attendo?

Välbefinnande och hälsa är två viktiga delar som påverkar vår livskvalitet. Därför har vi på Attendo skapat olika livsstilsboenden, för att du ska kunna fortsätta vara aktiv och sysselsatt med det du tycker om. Vårt mål är att hitta vägar som bidrar till att fler äldre personer upplever välbefinnande genom att få bevara sin livsstil så länge som möjligt.

Främjar livskvaliteten

 • Fysisk aktivitet bidrar till att förebygga fysisk och psykisk ohälsa samt kan också få äldre personer med depression att må bättre.

 • Att ha någon att prata med kan vara första steget ut ur ensamhet.

 • Goda matvanor och att äta tillsammans med andra är bra både för den psykiska och fysiska hälsan. Vi tycker att måltiden är en viktig del av dagen som främjar livskvaliteten.

 • Sociala miljöer och aktiviteter. Att ha regelbunden kontakt med andra människor, att känna sig behövd samt att träffa släkt och vänner är alla skyddsfaktorer för den psykiska hälsan. 

  På Attendos äldreboenden erbjuds många varierade aktiviteter, både individuella och gemensamma, för att skapa gemenskap och delaktighet. Det kan innefatta allt från att fira bemärkelsedagar, fysisk rörlighet, sång och dans till besök av närstående, förskolor eller djur.

Hjälpmedel för att känna dig mindre ensam

 • Utforska nätet och delta i användning av digital teknik för att känna dig mer socialt delaktig.

 • Våga tala om ditt liv, dina erfarenheter och ditt mående.

 • Prata mer med människor du kommer i kontakt med i vardagen. Kanske har du något gemensamt med din granne?

 • Hitta en aktivitet som du gillar där du får möjlighet att träffa andra människor.

 • Skaffa ett husdjur om din vardag tillåter. Husdjur och djur har setts öka olika ämnen i kroppen som ger en positiv effekt på människan.

Intresserad av äldreboende?