Hoppa till huvudinnehåll

Attendo prioriterade liv och hälsa före CE-märkning

2020-07-02
I en kraftigt klippt intervju i Ekot den 1 juli framställs Attendo som ett företag som köpt in icke CE-märkta munskydd för att minska spridningen av Covid 19. Och därmed bryta mot gällande lagstiftning. Svaret är enkelt: Vi på Attendo sätter alltid människoliv före en CE-märkning.

Dela

Tidigt under pandemin, rådde en global brist på munskydd. Vi hittade tidigt ett antal godkända leverantörer i Kina. Samtliga har certifikat för CE märkning och dokumentation som visar att munskydden uppfyller de kvalitetskrav som ställs inom Europa avseende vätskeresistens, andningsmotstånd och virusfilter.

För snabb leverans valde vi att ta in ett parti som redan var producerat. Samma munskydd som har CE märkning för Europa, men med kinesisk förpackning. När samma munskydd ska säljas till Europa slås de in en förpackning på lokalt språk där CE märkningen trycks på omslaget. En sådan produktion hade försenat leveransen 4-6 veckor.

I ett läge där varje dag handlar om att rädda liv, var en snabb leverans viktigare än rätt förpackning. Något annat hade varit otänkbart.

Dessa första leveranser står totalt för ca 6% av den totala volymen munskydd vi köpt in. Idag är samtliga munskydd på våra lager CE-märkta.

Vid inledning av maj, hade vi tillräckliga volymer munskydd för att införa munskydd för samtlig omsorgspersonal vid alla vårdnära insatser, oavsett smitta. Sedan dess har antalet äldre med Covid-19 smitta på våra 37 äldreboenden i Region Stockholm sjunkit med 96%.

I den 27 minuter långa intervju med Ekot som utgjorde materialet för den korta intervjun som sändes framkom dessa omständigheter tydligt. Att Sveriges Radio väljer att redigera bort väsentliga delar som beskriver det extrema krisläge som Sverige och stora delen av världen befann sig i under inledningen av pandemin är missvisande. Det handlar inte bara om Attendo, utan om alla de hundratals vård- och omsorgsgivare runt om i landet som kämpade för att få fram något som kunde skydda äldre, patienter och personal i ett läge där alternativet inte fanns.   

Jag är stolt över vår prioritering. Och att vi, som ett av landets största omsorgsföretag, hittills gått längre än myndigheternas rekommendationer. Exempelvis hälsotestar vi alla anställda varje dag innan de börjar sina arbetspass sedan 10:e mars i syfte att ytterligare minska risken för smittspridning i våra verksamheter.

Vi skulle göra på samma sätt igen om vi var tvungna att prioritera mellan människoliv och CE-märkning. Jag är säker på att vårt agerande räddat liv tack vare vår skickliga och dedikerade personal.

/ Martin Tivéus, VD