Hoppa till huvudinnehåll

Uppdaterad information om skyddsutrustning på Attendo

2020-07-01
Kraftig minskning av smittade efter användning av munskydd i vårdnära omsorgsmoment. Vi fortsätter samtidigt med det grundläggande arbetet mot covid-19.

Dela

I mitten av maj införde Attendo, som en av de första aktörerna inom äldreomsorgen, munskydd i alla vårdnära omsorgsmoment på alla boenden och vid alla besök inom hemtjänsten.

Det vi nu kan konstatera är att vi sedan dess har sett en kraftig minskning av smittade av covid-19 på äldreboenden i Stockholmsområdet och hela landet. Detta är mycket glädjande och vi fortsätter att använda munskydd och övrig skyddsutrustning så länge vi har en pågående pandemi.

Det har förekommit mediauppgifter om huruvida de munskydd Attendo köpte in tidigt i våras hade rätt kvalitetsmärkning. Därför vill vi förtydliga att alla våra munskydd under hela pandemin har uppfyllt gällande kvalitetskrav enligt europeisk standard.

Som tidigare försätter vi med det grundläggande arbetet mot covid-19:

  • Besöksstopp på äldreboenden
  • Medarbetare har skyddsutrustning inklusive munskydd i alla omsorgssituationer
  • Kontroll av medarbetares hälsotillstånd inför varje arbetspass, inklusive temperaturtagning
  • Utbildningsinsatser för samtliga medarbetare i basala hygienrutiner, hantering av skyddsutrustning mm
  • Vi håller ett säkerhetsavstånd där det är möjligt
  • Testning för antikroppar av medarbetare som återvänder i tjänst efter att de varit hemma med symtom som skulle kunna vara covid-19

När det gäller äldreboenden har regeringen beslutat om en förlängning av besöksförbudet fram till den 31 augusti 2020. Samtidigt är det viktigt att alla boende ska kunna träffa sina friska nära och kära utomhus i sommar på ett tryggt sätt och alla enheter på Attendo försöker att ordna med besök under säkra former.  

Hör gärna av dig till din lokala enhet / boende om du har frågor om möjlighet till besök där du har närstående.