Hoppa till huvudinnehåll

Sju procent symtomfria smittbärare visar ny studie

2020-07-06
En forskningsstudie av Karolinska Universitetssjukhuset där Attendo har deltagit, bekräftar tesen om symtomfria smittbärare. Vi jobbar fortsatt med en förhöjd skyddsnivå för att skydda de äldre mot asymtomatiska smittbärare.

Dela

Attendo har deltagit i en forskningsstudie av Karolinska Universitetssjukhuset, ledd av Joakim Dillner (professor i infektionsepidemiologi), som undersökt om medarbetare inom vård och omsorg i Stockholms län har pågående eller genomgången covid-19 infektion. Samtliga medarbetare som har deltagit i studien var symtomfria och i tjänst.

Resultatet visar att av 569 symtomfria Attendo-medarbetare i studien har 40 provsvar påvisat pågående virussmitta, vilket motsvarar sju procent av deltagarna.

- Det här är något vi har misstänkt och agerat efter sedan i mars, att en förhöjd skyddsnivå är nödvändig för att skydda de äldre mot asymtomatiska smittbärare, säger Martin Tivéus, vd och koncernchef för Attendo.

Tidiga restriktioner

Attendo införde besöksstopp den 10 mars på samtliga äldreboenden och införde samtidigt dagliga hälsokontroller som innebär temperaturtagning och kritiska frågor om allmäntillstånd hos alla medarbetare inför varje arbetspass. Syftet med dessa åtgärder är att hindra smittan från att komma in på äldreboenden. Trots dessa åtgärder fortsatte smittspridningen att öka på en del av Attendos äldreboenden och inom delar av hemtjänsten. Vår slutsats är att smittan sannolikt kommer in via medarbetare som är symtomfria och att en förhöjd skyddsnivå därmed är nödvändig för att skydda de äldre och andra riskgrupper. Tesen om symtomfria smittbärare bekräftas nu av den här studiens resultat.

Attendo har sedan i mitten av maj haft en höjd skyddsnivå på samtliga äldreboenden och hemtjänstverksamheter. Det innebär att våra medarbetare bär munskydd vid alla vårdnära omsorgsmoment respektive vid all tid innanför dörr inom hemtjänst, även om den boende är frisk. Syftet är att motverka smittspridning från asymtomatiska smittbärare. Sedan införandet har vi sett en 96 procentig minskning av smittade boende av covid-19 på äldreboenden i Stockholmsområdet och en 85 procentig minskning nationellt.

- Medarbetare inom äldreomsorgen bör bära munskydd vid alla nära vård- och omsorgsinsatser, även om både medarbetaren och kunden är friska och symtomfria, säger Christina Mo, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Attendo.

Fakta om studien

Studien genomfördes under perioden 12 maj – 5 juni. Totalt togs prover på 618 personer. Man testade både för förekomst av virus i näsa/svalg och för antikroppar i blodet. (22 personer utan resultat. 27 svar kunde ej utläsas). 529 svar visade negativt, 40 svar var positiva, vilket motsvarar sju procent.

 

Kontakt

Makan Afshinnejad, presschef Attendo
073-839 98 00 (ej sms)

Joakim Dillner, professor Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet
072-468 24 60