Hoppa till huvudinnehåll

Med anledning av SR:s dokumentär - Kommentar från Martin Tivéus

2021-04-29
Uppgifterna igår i Sveriges Radio om hur vi agerat mot en medarbetare som larmat om brister på ett av våra äldreboenden kom som en överraskning för mig och många av mina kollegor på Attendo. Jag hörde själv ljudinspelningarna för första gången igår. Den medarbetare som varit utsatt förtjänar vår oreserverade ursäkt för det hon utsattes för. Det var oacceptabelt.

Dela

Min bild är att vi har en öppen kultur inom Attendo. Resultatet från medarbetar-undersökningen i december visar på den högsta nöjdheten och engagemanget i bolagets historia. Ett förbättrat arbete kring information, dialog och värderingar har bidragit till det resultatet. Reportaget igår visar tyvärr ett exempel på motsatsen. Uppenbarligen finns här ett större behov än jag hittills insett.

En öppen och lärande kultur är viktigt i alla välmående organisationer. Det gäller kanske i ännu större utsträckning offentligt finansierad verksamhet som vård och omsorg. Våra medarbetare har enligt lag både skyldigheter och rättigheter när det gäller att upprätthålla en god etik och att rapportera vid misstanke om missförhållanden. I det fall en medarbetare upplever att hen inte får gehör internt, finns därutöver en lagstadgad meddelarfrihet att gå till media. På Attendo ska vi inte bara följa lagen, vi ska värna om att den här möjligheten finns.

Under mitt ledarskap är öppenhet en hörnsten för att vi hela tiden ska kunna förbättra oss. Igår, samma dag som dokumentären sändes, fick chefer i uppgift att informera om medarbetarnas rättigheter. Jag och övriga i ledningen har idag initierat ett antal ytterligare åtgärder för att förhindra att detta upprepas och att alla medarbetare på Attendo känner sig trygga med vår kultur.

Martin Tivéus
VD & Koncernchef