Hoppa till huvudinnehåll

Fem fördelar med hemtjänst och äldreboende

2023-08-25
Det är viktigt att välja rätt omsorg för att äldre ska må bra och ha en bra livskvalitet. Både hemtjänst och äldreboenden ger många fördelar och mer än vanlig vård och hjälp.

Dela

attendo frösunda fika med kund

  • Trygghet: Att ha tillgång till hemtjänst eller bo på ett äldreboende innebär en kontinuerlig närvaro av kvalificerad personal, redo att agera vid behov. Känslan av trygghet förstärks genom vetskapen om att professionella vårdgivare finns till hands dygnet runt för att tillhandahålla den vård och omsorg som man kan vara i behov av.

  • Social gemenskap: För äldre personer kan social isolering vara en utmaning. Genom att välja ett äldreboende erbjuds möjligheten att interagera och umgås med andra i liknande livssituation. Man kan få nya vänner och en känsla av samhörighet, vilket i sin tur kan ha en positiv effekt på den psykiska och emotionella hälsan.

  • Avlastning och livsutrymme: Hemtjänst ger en möjlighet till avlastning från vardagens praktiska sysslor, så som städning, tvätt och inköp. Med tiden du sparar kan du ägna dig åt andra aktiviteter och intressen som berikar vardagen.

  • Trygg omsorg och vård: På äldreboenden finns det medarbetare som ansvarar för din omsorg. Ett personligt livskvalitetssamtal hålls i samband med inflyttningen och sen fortlöpande för att följa upp olika önskemål. Kontaktpersonen kompletteras av ett tvärprofessionellt team av arbetsterapeut och sjuksköterska samt läkare som tillsammans skapar trygghet och säkrar vårdens kvalitet.

  • Berikande aktiviteter och stimulans: Såväl hemtjänst som äldreboenden strävar efter att erbjuda en variationsrik palett av aktiviteter och stimulans. Dessa inkluderar allt från fysisk träning och kulturella utflykter till kreativa evenemang.