Hoppa till huvudinnehåll

Angående föreslaget vite från finska konkurrensverket

2024-05-22

Dela

Finska konkurrensverket genomför en granskning av konkurrensen på den finska äldreomsorgsmarknaden. I samband med en inspektion hos Attendo förra året, raderade en före detta medarbetare information på sin telefon, i strid med Attendos regler och riktlinjer.

Informationen återskapades av Attendo och lämnade in informationen till Konkurrensverket samma dag. Trots att myndigheten fått all information föreslår myndigheten ett vite om 4,4 MEUR till Attendo, för det så kallat processfel som medarbetarens agerade inneburit.

Attendo anser att vitet är oproportionerligt i förhållande till det som skett givet att Attendo hela tiden har samarbetat med myndigheten fullt ut. Nu följer en process i finska marknadsdomstolen, där Attendo kommer att agera för att försöka få vitet kraftigt nedsatt. Ett slutligt beslut om vite för processfelet väntas inte förrän nästa år.

Konkurrensverkets granskning av äldreomsorgsmarknaden pågår. En sådan utredning tar normalt flera år att slutföra och Attendo har inga indikationer på att några fel skulle ha begåtts som rör själva utredningen.

Attendo AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo

Telefon: +46 705 09 77 61   I   epost: andreas.koch@attendo.com