Hoppa till huvudinnehåll

Meditation minskar äldres behov av sömnmedicin

2024-04-16
Ett pågående försök på äldreboendet Attendo Ädelsten i Göteborg visar att meditation kan vara en lovande metod för att förbättra sömnen hos äldre och minska deras beroende av sömn- och lugnande medicin. - Från att kunna hålla meditationen i 20 sekunder kan flera av de äldre som deltar nu hålla meditationen i nästa 30 minuter, säger aktivitetsansvarig Mui Kinnerfors.

Dela

- Det är fantastiskt att se hur något så enkelt som meditation kan ha sådana positiva effekter på de äldres välmående. Vi ser fram emot att fortsätta följa utveckling och hur det kan integreras ytterligare i vår verksamhet för att främja god sömn och hälsa hos de äldre, säger Mau Kinnerfors, aktivitetsansvarig vid äldreboendet Attendo Ädelstenen.

- Jag kan se att de personer som har en demenssjukdom visar mindre oro av att delta vid meditationspassen och det är värdefullt för både sömnen och inför exempelvis ett tandläkarbesök som ofta kan vara förenat med en viss oro, säger Mau Kinnerfors.

Det finns ett stort behov av säkra och effektiva metoder för att förbättra äldres sömnkvalitet och minska risken för biverkningar från lugnande medicin och sömnmedel. Försöket med att införa meditation har potential till ökat välbefinnande äldre. 

- Vi ser att meditationen är bra för de äldres välbefinnande, har positiva effekter på smärtlindring och behovet av lugnande mediciner minskar för de äldre som deltar vid meditationsövningarna, säger Kerstin Moberg, sjuksköterska vid Attendo Äldelstenens äldreboende.

För mer information: För dig som är intresserad förmedlar vi gärna kontakt till aktivitetsansvarig Mui Kinnerfors eller sjuksköterska Kerstin Moberg.

Presskontakt

Linda Bengtsson
Presschef
Telefon 073-839 98 00
E- post Linda.bengtsson@attendo.se

Quote

Det är fantastiskt att se hur något så enkelt som meditation kan ha sådana positiva effekter på de äldres välmående. Vi ser fram emot att fortsätta följa utveckling och hur det kan integreras ytterligare i vår verksamhet för att främja god sömn och hälsa hos de äldre

Devider

Mau Kinnerfors, aktivitetsansvarig äldreboendet Attendo Ädelstenen

Quote

Jag kan se att de personer som har en demenssjukdom visar mindre oro av att delta vid meditationspassen och det är värdefullt för både sömnen och inför exempelvis ett tandläkarbesök som ofta kan vara förenat med en viss oro.

Devider

Mau Kinnerfors, aktivitetsansvarig äldreboendet Attendo Ädelstenen

Quote

Vi ser att meditationen är bra för de äldres välbefinnande, smärtlindring och mentala hälsa och att behovet av lugnande mediciner minskar för de äldre som deltar vid meditationsövningarna

Devider

Kerstin Moberg, sjuksköterska äldreboendet Attendo Ädelstenen

Quote

Från att kunna hålla meditationen i 20 sekunder kan flera av de äldre personerna som deltar nu hålla meditationen i nästa 30 minuter

Devider

Mau Kinnerfors, aktivitetsansvrig äldreboendet Attendo Ädelstenen