Hoppa till huvudinnehåll

Rättslig process avseende gruppbostad

2023-10-09
Attendo fick den 18 september besked om att IVO beslutat att återkalla tillståndet för en mindre gruppbostad i Eskilstuna. Attendos syn är att beslutet är felaktigt och bolaget överklagade omgående beslutet till förvaltningsrätten. I samband med överklagandet begärde Attendo att beslutet inte ska gälla under tiden domstolen prövar ärendet (s.k. inhibition). Den berörda verksamheten är en mindre gruppbostad, med inriktning på stöd till personer med särskilda omsorgsbehov och beteendeproblematik. Det är fråga om en typ av omsorg som är komplex, men som är mycket viktig för såväl enskilda individer som för samhället som helhet.

Dela

2024-05-02

Idag meddelade förvaltningsrätten att de upphäver IVO:s beslut att dra in Attendos tillstånd för en mindre gruppbostad i Eskilstuna​

- Vi är glada och lättade över beslutet. Vi hoppas också att det här och liknande beslut kan användas för vidare dialog och ett ökat samarbete med IVO, säger  Jo-Anna Nordström​ chefsjurist på Attendo.

IVO har nu 3 veckor på sig att överklaga beslutet. Om de beviljas prövningstillstånd fortsätter processen i kammarrätten. ​

Uppdatering 23 oktober:

Attendo har idag mottagit information om att domstolen beslutat att inhibitionen av IVO:s beslut inte ska fortgå för den aktuella gruppbostaden i Eskilstuna. Domstolens granskning av IVO:s beslut av sakfrågan fortgår. För verksamheten berör detta endast ett fåtal individer som nu kommer att få allt stöd som de behöver för sin flytt.

9 oktober 2023

Förvaltningsrätten beviljade Attendos begäran om inhibition den 22 september. Den rättsliga processen avseende ärendet är nu pågående.

- Vi har stor respekt för IVO:s tillsynsarbete, som är en naturlig och viktig del i vår verksamhet. I det här fallet anser vi dock att beslutet är felaktigt och har agerat för att få det omprövat i domstol, säger Jo-Anna Nordström, chefsjurist på Attendo.

Den rättsliga processen som syftar till att granska IVO:s beslut är nu pågående, och kan ta från ett par månader till år. Senast tillgängliga information är att IVO har överklagat förvaltningsrättens beslut om inhibition, vilket innebär att den enskilda frågan om inhibition nu prövas separat i kammarrätten.

- Vår förhoppning är att domstolsprocessen ska bli så kortvarig som möjligt. Under den tid som processen fortgår fortsätter vi att fokusera på arbetet för kunder, närstående och medarbetare, säger Jo-Anna Nordström.