Söker du äldreboende? Vi har lediga platser!

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefAnna Palm

Telefon: 076-695 75 42

Biträdande VerksamhetschefTina Nordling

Telefon: 076-695 76 35

Plan 1 A

Telefon: 0766-97 77 30

Sjuksköterska plan 1

Telefon: 070-619 50 60

Plan 1 B

Telefon: 0766-97 77 36

Plan 1 C

Telefon: 0766-97 77 46

Plan 1 D

Telefon: 0766-97 77 57

Plan 1 E

Telefon: 0766-97 77 82

Plan 2 A

Telefon: 0766-97 77 82

Sjuksköterska plan 2

Telefon: 0766-96 96 99

Plan 2 B

Telefon: 0766-97 78 07

Plan 2 C

Telefon: 0766-97 78 13

Plan 2 D

Telefon: 0766-97 78 18

Plan 2 E

Telefon: 0766-97 78 28

Plan 4 A

Telefon: 0766-97 78 38

Sjuksköterska plan 4

Telefon: 0766- 97 76 95

Plan 4 B

Telefon: 0766-97 78 48

Plan 4 C

Telefon: 0766-97 78 53

Plan 4 D

Telefon: 0766-97 78 58

Plan 4 E

Telefon: 0766-97 78 68

Sjuksköterska plan 5

Telefon: 0766- 97 76 95

Sjuksköterska plan 6

Telefon: 0766- 97 76 95

Sjukgymnast

Telefon: 0766-96 96 99

Arbetsterapeut

Telefon: 070-211 58 48