Hoppa till huvudinnehåll

Meditation ökar de äldres välbefinnande

2024-04-17
Det började med ett försök på äldreboendet Attendo Ädelsten i Göteborg. Nu står meditation på schemat varje vecka då det visat sig att övningarna minskar oro och förbättrar sömn.

Dela

- Från att kunna hålla meditationen i 20 sekunder när vi började meditera tillsammans här på boendet kan nu flera av de äldre som deltar hålla meditationen i nästa 30 minuter, säger Mui Kinnerfort som är aktivitetsansvarig vid äldreboendet Attendo Ädelstenen.

Meditation på äldreboende

Två gånger i veckan samlas gruppen som stadigt ökar i antal deltagare. Mui Kinnerfort är utbildad i kundalini-yoga och har lärt ut yoga och meditation i många år.

- Det är fantastiskt att se hur något så enkelt som meditation kan ha sådana positiva effekter på de äldres välmående. Vi ser fram emot att fortsätta följa utveckling och hur det kan integreras ytterligare i vår verksamhet för att främja god sömn och hälsa hos de äldre, säger Mui Kinnerfors.

Mui Kinnerfors

Med meditation tränas uppmärksamhet och medvetenhet och man strävar efter att uppnå ett mentalt klart och emotionellt lugnt och stabilt tillstånd. Det ger i sin tur minskad sänkta stresshormoner och ett avslappnat tillstånd som förbättrar emotionell hälsa och ökar välbefinnandet. Även koncentrationsförmågan och den allmänna kognitiva funktionen kan förbättras, vilket gör det lättare att hantera dagliga uppgifter och utmaningar.

Meditation kan även bidra sänkt blodtryck och ett förbättrat immunförsvar. För en del utövare kan meditation bli ett verktyg för att hantera smärta och kroniska sjukdomar.

- Jag kan se att de personer som har en demenssjukdom visar mindre oro av att delta vid meditationspassen och det är värdefullt för både sömnen och inför exempelvis ett tandläkarbesök som ofta kan vara förenat med en viss oro, säger Mui Kinnerfors.

Det finns ett stort behov av säkra och effektiva metoder för att förbättra äldres sömnkvalitet och minska risken för biverkningar från lugnande medicin och sömnmedel.

- Vi ser att meditationen har positiva effekter på smärtlindring och att behovet av lugnande mediciner minskar för de äldre som deltar vid meditationsövningarna, säger Kerstin Moberg, sjuksköterska vid Attendo Äldelstenens äldreboende.