Vi fortsätter aktivt arbetet med att hindra smittspridning av coronavirus/covid-19. Läs mer om våra åtgärder

Attendo Hagalidsgården

Hagalidsvägen 2, Västerås

Fakta

Typ av verksamhet
Äldreboende, Yngre demens, Korttidsplatser
Antal platser
32
Talade språk
Svenska

Välkommen till oss

VerksamhetschefYulia Felix

Telefon: 070-164 89 21

Boendet

Hemtrevligt äldreboende i Västerås

Attendo Hagalidsgården äldreboende i Västerås är inriktat på omvårdnad och omsorg om personer som har en demensdiagnos. Vårt mål är att du som bor här ska uppleva välbefinnande, trygghet och en meningsfull vardag.

Vår utgångspunkt är att ta tillvara på det friska och det som är dina förmågor.

Genom att laga all mat från grunden i våra kök ökar vi känslan av hemtrevnad och trivsel.

Välkommen till Hagalidsgården!

Specialkompetens i demenssjukdomar

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum. Den består av fyra utbildningssteg och vänder sig främst till demensboenden, äldreboenden och hemtjänstenheter men även till biståndshandläggare. När minst 80 procent av medarbetarna på en arbetsplats genomfört samtliga utbildningssteg blir arbetsplatsen Stjärnmärkt. 

Arbetsplatsen erhåller då ett diplom med Stjärnmärkts symbol. Det är ett bevis för att medarbetarna har fått grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat, något som har högsta prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":59.625613,"lng":16.5686169},"content":"<h4>Attendo Hagalidsgården, äldreboende i Västerås</h4><p>Hagalidsvägen 2 </br> 723 38 Västerås </br> Västmanlands län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=59.625613,16.5686169' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Hagalidsvägen 2,
723 38 Västerås
Västmanlands län

Öppna vägbeskriving