Vi fortsätter aktivt arbetet med att hindra smittspridning av coronavirus/covid-19. Läs mer om våra åtgärder

Attendo Södergården

Kaserngatan 24, Västerås

Fakta

Typ av verksamhet
Äldreboende
Antal platser
55
Talade språk
Svenska

Välkommen till oss

VerksamhetschefMaria Westberg

Telefon: 076-813 81 00

Boendet

Äldreboende och dagverksamhet

Attendo Södergården är ett äldreboende som ligger i sydöstra delen av Västerås, i stadsdelen Viksäng. Vår målsättning är att du som boende ska känna dig trygg och få omsorg och omvårdnad på det sätt som du önskar. Vi är gärna utomhus i vår trevliga trädgård och vi har även trevliga gemensamma utrymmen inomhus där vi umgås och ägnar oss åt olika aktiviteter.

Attendo Södergården äldreboende består av 55 lägenheter varav de flesta är ettor men det finns även fyra tvåor som främst är avsedda för parboende.

Attendo Södergården gruppboende är integrerat i ett hyreshus och består av 18 lägenheter specifikt anpassat för personer med demenssjukdom.

Till enheten hör också en dagverksamhet, Birkagården, för personer med demenssjukdom och som fortfarande bor kvar i ordinärt boende. Dagverksamheten är öppen vardagar kl: 8.30-15.00.

Omsorg & Aktiviteter

Personcentrerad vård och vardagsrehabilitering

På Attendo Södergården planerar omvårdnadsteamet tillsammans med den boende och/eller närstående hur vård och omsorg ska utformas för den boendes välbefinnande och ett värdigt liv.

Här arbetar vi med en personcentrerad vård och ett vardagsrehabiliterande förhållningssätt som innebär att vi ser till det friska och uppmuntrar till aktivitet och självständighet.

Vår arbetsmetod bygger på kontaktmannaskap och ett gott teamarbete mellan de olika yrkeskategorierna.

Medarbetare

Medarbetare på plats dygnet runt

Våra medarbetare består av består av verksamhetschef, sjuksköterskor, samordnare, undersköterskor, vårdbiträden, aktivitetsansvariga, sjukgymnast, arbetsterapeut och kock.

På Attendo Södergården finns undersköterskor och vårdbiträden på plats dygnet runt. 

Sjuksköterska är på plats på dagtid, övrig tid finns joursjuksköterska tillgänglig.

Har du frågor om vilka språk våra medarbetare talar, kontakta oss gärna!

Mat

Matsedel efter traditioner och årstid

Maten tillagas i Attendo Södergårdens storkök. Måltiderna intas gemensamt i matsal eller enskilt i en anpassad och trevlig måltidsmiljö oavsett val. Traditioner och årstider följs och matsedeln anpassas efter dessa.

En måltidsvärd ansvarar för att varje enskild boende får den hjälp och det stöd som behövs under måltiden.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":59.605595,"lng":16.5744145},"content":"<h4>Attendo Södergården, äldreboende och dagverksamhet i Västerås</h4><p>Kaserngatan 24 </br> 723 47 Västerås </br> Västmanlands län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=59.605595,16.5744145' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Kaserngatan 24,
723 47 Västerås
Västmanlands län

Öppna vägbeskriving