• Samsaskolan

Attendo Samsaskolan

Kunskap · Trygghet · Engagemang

Samsaskolan är en liten resursskola som arbetar med elever i grundskolans senare del (åk 7-9). Skolan ligger belägen i natursköna Skogstibble, cirka 25 km från Uppsala centrum. Den lantliga miljön bidrar med lugn till skoldagen. Samsaskolan arbetar med elever som har upplevt svårigheter med sin tidigare skolgång. Det kan handla om bristande motivation, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller en psykosocial problematik som har satt käppar i hjulen. Vi arbetar utifrån elevernas styrkor och ger alla elever möjligheten att utvecklas i sin egen takt, efter sina egna förutsättningar.

Kontakt

Kontakt Fler telefonnummer till oss

Department
   

Telefon:

018–39 61 83

Adress

Skogstibble 16, 740 20 Vänge

Mer information om Attendo Samsaskolan

För att kunna nå varje enskild elevs behov på dennes kunskapsnivå har alla elever en anpassad studiegång med individuellt schema samt uppgifter som är anpassade efter den specifika elevens behov. Eftersom arbetsuppgifterna är individanpassade vet eleven vad som förväntas av hen och vad syftet med uppgifterna är. Som ny elev hos oss kommer man därför snabbt in i arbetet, oavsett när på skolåret man börjar.

Samtlig personal lägger stor vikt vid den relationsbyggande verksamheten för att eleverna ska känna sig trygga och kunna lyckas med sin skolgång. Att få eleverna att känna sig sedda i kombination med fokus på positiv feedback och god struktur gör att många elever som tidigare, av olika anledningar, upplevt svårigheter med sin skolgång hittar sin plats hos oss på Attendo Samsaskolan. Här får de möjlighet att utvecklas, nå sina mål samt få en positiv erfarenhet av skola och skolarbete. Struktur, tydlighet och korta, nåbara mål är andra delar av den kärna som kännetecknar vår verksamhet.

 

Vi tar emot elever från hela landet och har idag elever från Norrbotten i norr till Skåne i söder. Intag görs löpande under läsåret och sker enklast genom direkt kontakt med skolans ledning. Kontakta oss gärna för mer information!

Elev, ht 2018:

"Man får den hjälp man vill ha, lärarna ställer upp och lyssnar på en."

 

Boendepersonal, ht 2018: 

"En trygg och varm atmosfär med tydlig målsättning. Engagemanget från personal under genomförande och uppföljning ger resultat."

 

Förälder, ht 2017: 

"En fantastisk skola som ser till elevernas bästa och alltid ställer upp för dem."