Hoppa till huvudinnehåll

Vårt erbjudande för vuxna inom individ och familj

Stödboende

Stödboende

Stödboenden vänder sig till ungdomar, unga vuxna och vuxna med barn som är relativt självständiga men som är i behov av tillsyn, stöd eller skydd i sitt boende för att på sikt kunna bo på egen hand.

Läs mer
Träningslägenheter

Träningslägenheter

Träningslägenheter erbjuder varje individ ett individuellt anpassat stöd av en kvalificerad kontaktperson som arbetar utifrån socialtjänstens uppdrag. Våra träningslägenheter finns över hela Stockholm och bedrivs med godkända tillstånd från IVO.

Läs mer
Öppenvård Stockholm

Öppenvård Stockholm

De flesta barn och ungdomar får hjälp av sina föräldrar med att lära sig stå på egna ben och att ta eget ansvar. Men unga människor som saknar stöd av vuxna i sin vardag kan behöva hjälp av en kvalificerad kontaktperson.

Läs mer
Öppenvård Umeå

Öppenvård Umeå

Öppenvård Umeå har som mål att stötta klienter i eget boende samt hitta en meningsfull sysselsättning och nya sunda rutiner. Idag finns 9 lägenheter i olika storlekar spridda över Umeå för att kunna ta emot både enskilda personer eller familj.

Läs mer
Förstärkta Ärenden

Förstärkta Ärenden

Förstärkta Ärenden erbjuder HVB med IVO-tillstånd för personer mellan 12-65 år som inte klarar att bo kollektivt.

Läs mer
Sälltäppan

Sälltäppan

Sälltäppan behandlingshem vänder sig till individer i åldern 20-65 år med psykiska funktionshinder, med eller utan stöd av LPT (Lagen om psykisk tvångsvård), LRV (Lagen om rättpsykiatrisk vård). Nu har vi ledig plats - välkommen att höra av dig

Vi har ledig plats!
Vilhemsgården

Vilhemsgården

Vilhemsgården är ett skyddat boende för kvinnor som utsatts för våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld samt deras barn. Vilhemsgården drivs på uppdrag av socialtjänsten.

Vi har ledig plats!

Behöver du göra en placering eller vill du bli familjehem?