Hoppa till huvudinnehåll

Vilhemsgården

Vilhemsgården är ett skyddat boende för kvinnor som utsatts för våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld samt deras barn. Boendet drivs på uppdrag av socialtjänsten. Här finns ledig plats!

Kontakt

Unit contact image

Adress

 • Västerbotten‎

 • Västerbotten

 • Västerbottens län

Fakta

 • Talade språk - Svenska

  Skyddat boende, Djur, Sysselsättning, Centralt, Naturnära

  Lediga platser - Ja

Skyddat boende med behandlande innehåll

Vilhemsgården är ett skyddat boende för kvinnor som utsatts för våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld samt deras barn. Vilhemsgården drivs på uppdrag av socialtjänsten. Hos oss får kvinnorna och barnen möjlighet att i en lugn miljö bearbeta sin uppleveler med professionell hjälp. Vi finns i Västerbotten, med närhet till service och kommunikationer.

Vilhemsgården tar emot kvinnor med eller utan barn som utsatts för våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld. Till barn räknar vi pojkar och flickor upp till 18 års ålder. Boendet tar inte emot kvinnor pågående missbruk.

Vilhemsgården har även externa lägenheter där vi har möjlighet att ta emot män med skyddsbehov.

Vi är ett skyddat boende där man bor i egna lägenheter eller rum med självhushåll, alternativt kollektivt. Tanken är att den som kommer hit ska leva så normalt som möjligt vad gäller rutiner, skola, aktiviteter etc.

Här finns ledig plats!

Trygg miljö och tydlig struktur

På Vilhemsgården arbetar vi utifrån en miljöterapeutisk grundstruktur samt systemteoretisk grundsyn. Vardagen präglas av en trygg miljö och tydlig struktur. Tyngden i verksamheten ligger i att kvinnan och hennes barn ska känna trygghet under sin vistelse på boendet. Personal finns alltid till hands för råd och stöd. Målsättningen är att den enskilde vid utflytt ska ha en fungerande boendesituation och nätverk, god hälsa och ett gott skydd. På boendet sköter kvinnan det praktiska kring sig och barnen själv, men det finns alltid personal tillgänglig för hjälp och stöd. Alla kvinnor och barn har ett eget team bestående av socionom och kontaktperson under hela vistelsen på boendet.

Vilhemsgården bemannas mad socionomer, behandlingspedagoger och behandlingsassistenter dygnet runt. Personalen har hög kompetens inom området våld i nära relation, hedersrelaterat våld, riskbedömningar samt våldets konsekvenser. Vi arbetar strukturerat med krissamtal, stödstamtal samt barnsamtal. Personalen är utbildade i PATRIARK. Allt arbete kring barnen sker utifrån BBIC.

Vi erbjuder:

 • Skyddsbedömning enligt FREDA eller PATRIARK
 • Akut mottagande dygnet runt
 • Skyddsplaceringar under längre tid
 • Säkra transporter på uppdrag av socialtjänsten
 • Möjlighet att ta med husdjur
 • Stödjande samtal och krissamtal
 • Barnsamtal
 • Boendemiljö med skalskydd
 • Stöd och vägledning i kontakt med myndigheter
 • Arbeta med ämnet att leva under skydd
 • Säkerhetsplanering
 • Säkra aktiviteter
 • Upprätthållen skolgång
 • Möjlighet till öppenvård efter utskrivning

Barnen i fokus

Barnen har en särskild ställning i vår verksamhet. Allt arbete ska utformas med barnens bästa i fokus. Barnen bereds utifrån ålder och förmåga samtal antingen enskilt eller tillsammans med mamman. Barnen blir i nära anslutning till placeringen informerade om vad Attendo Vilhemsgården är och orsaken till placeringen.

Vi erbjuder individuellt anpassade barnsamtal utifrån ålder och mognad. Alla barn her ett eget team bestående av socionom och kontaktperson.

Vi har en barnansvarig i verksamheten som specifikt ser till barnens behov. Barnansvarig är alltid med i planering och insats för barnen. Vi tar initiativ till att barnen kommer ut för lek i närområdet samt bereds möjlighet till skolgång. Boendet är utformat med barnens bästa i fokus.

Är du handläggare och behöver göra en placering?